Du er her:

Niger-deltaet i Nigeria er rasert av oljesøl. Nå skal Operasjon Dagsverk bidra til å gi ungdommer i området kunnskap og muligheter som kan gi dem en bedre fremtid.

Niger-deltaet i Nigeria er rasert av oljesøl. Nå skal Operasjon Dagsverk bidra til å gi ungdommer i området kunnskap og muligheter som kan gi dem en bedre fremtid. (Foto: George Osodi).

Operasjon Dagsverk til oljerammede i Nigeria

Natur og Ungdom og Naturvernforbundet ble tildelt Operasjon Dagsverk 2017 med prosjektet «Fra utvinning til utdanning». Det skal gi ungdommer som er fanget i verdens største oljekatastrofe kunnskap om og muligheter til en bedre fremtid.

I mer enn femti år har oljeutvinning fra internasjonale selskaper rasert miljøet i Nigerdeltaet i Nigeria. Daglige utslipp av forurensende råolje forgifter natur, mennesker og dyr. Mange steder er det umulig å dyrke mat, og fisken er borte fra elvene.

– Vi ønsker å gi ungdom i Nigerdeltaet kunnskap om hvordan de kan få en bedre fremtid og hvordan de kan stille krav til oljeindustrien. Sammen med OD skal vi sørge for at oljeselskapene må ta ansvar og rydde opp etter seg, sier Helga Lerkelund i Naturvernforbundet.

Hun sier at OD 2017 skal bidra til:
- Praktisk opplæring av lærere og elever på skoler
- Opplæring i energieffektivisering og bruk av fornybar energi
- PEACE-program, som omfatter ungdommenes rettigheter, varsling og rapportering av oljeutslipp og opprydding av oljesøl

Stadige utslipp fra rørledninger har ødelagt livsgrunnlaget og levebrødet for folkene som lever i Nigerdeltaet.
– I Nigeria lever mennesker og natur side om side med oljebrønner og ledninger. Sammen med våre kolleger i Nigeria jobber Naturvernforbundet for at oljeselskapene skal rydde opp etter tiår med ødeleggelser. Vi arbeider også for at lokalsamfunnene skal bli i stand til å stille miljøkrav til oljeindustrien, sier Lerkelund.

I tillegg til å få oljeindustrien til å rydde opp etter seg, jobber Naturvernforbundet med å fremme bruken av forbedrede energiløsninger for husholdninger.

 

Fakta om Operasjon Dagsverk:
Operasjon Dagsverk (OD) er Norges største solidaritetsaksjon av, med og for ungdom. OD er en enkel og engasjerende måte å lære mer om verden! OD lager spennende undervisningsmateriell og sender ut foredragsholdere til skoler over hele Norge. Alt er i tråd med læreplaner og kompetansemål, slik at det kan brukes i vanlig undervisning på skolene.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Meld din skole på Operasjon Dagsverk!
Se detaljer på www.od.no