Du er her:

Velkommen til landsmøte 2020!

Vi har gleden av å invitere til Naturvernforbundets landsmøte 2020. Landsmøtet finner sted helgen 24. – 26. april på Scandic Sunnfjord Hotel & Spa i Førde.

Landsmøtet er Naturvernforbundets øverste og viktigste organ. Det er her organisasjonen vedtar hva den mener om de overordnede miljøpolitiske utfordringene vi står overfor, det er her vi bestemmer hva vi skal jobbe med de neste årene, og det er her vi velger hvem som skal sitte i organisasjonens ledelse de kommende to årene. Og ikke minst er det her vi treffer andre natur- og miljøvernere fra hele landet, utveksler erfaringer og ideer, og finner inspirasjon. Landsmøtet er en av de viktigste møteplassene vi har i Naturvernforbundet.

Innkalling og sakspapirer
Første innkalling til landsmøtet ble sendt til tillitsvalgte i lokal- og fylkeslag i uke 44. Innkallingen og praktisk informasjon er også lagt ut i menyen til høyre. 

Andre innkalling til landsmøtet sendes ut til påmeldte delegater, samt lokallag, fylkeslag, landsstyre og sentralstyre i uke 12 i 2020. 

Påmelding
For å melde deg på til landsmøtet benytt påmeldingslinken som ligger under "Påmelding til landsmøtet"

Reise til landsmøtet

For å komme til landsmøtet i Førde er det enklaste buss. Det settes opp felles transport frå Trondheim og Oslo. 

Det går nattbuss frå Trondheim kl. 22.30, som er framme i Førde kl. 08.27.
For den som vil reise saktare, er Hurtigruta eit godt alternativ. Sørgåande kjem til Florø kl. 07.45 om morgonen, buss til Førde kl. 8.40 (evt. 9.25), framme i Førde kl. 9.45 (10.27).

Det er fleire bussavgangar dagleg frå Bergen til Førde.
Det er også mogleg å reise med hurtigbåt frå Bergen til Florø og vidare til Førde med buss. Båten går frå Bergen kl. 8.00, med ankomst Florø kl. 11.30.

Dagbussar frå Oslo kl. 9.35, framme kl. 18.05 eller kl. 14.30, framme kl. 23.37.

Ihuga togreisande kan ta Bergensbana til Myrdal og Flåmsbana vidare til Flåm ved Sognefjorden. 
Avgang1:  Oslo 8.28 – Flåm kl. 14.25. Buss vidare til Førde kl. 14.40, framme kl. 18.05
Avgang 2: Oslo 12.02 – Flåm kl. 18.45. Buss vidare kl. 19.40, framme i Førde kl. 22.00

Vi oppmodar dei som har høve til det å ta tog, buss og/eller båt. Ver tidleg ute med reisebestillinga på tog også, slik at de får minipris.

Det er daglege flygingar med Widerøe til/frå Oslo og Bergen, men her må ein vere ute i god tid, elles vert billettane knalldyre om dei i det heile er å oppdrive.

Vi har ein reiseutjamningspott, dei som har reiseutgifter på meir enn 2000 kroner per pers kan få refundert utgiftene over 2000 kroner. Frist for å søke reisestøtte er 15. juni 2020.

Praktisk informasjon om hotellet

Landsmøtet skal være på Scandic Sunnfjord Hotel & Spa. Adressen er Storehagen 2. Det er gangavstand fra bussterminalen i Førde. 

Delegater

Hvert lokallag har én representant i fylkesdelegasjonen. Denne representanten velges på lokallagets årsmøte. I tillegg til disse representantene velger fylkesårsmøtene delegater i henhold til fylkeslagenes medlemstall 1. januar:

 0–1000 medl.:

2 repr.

1001–2000 medl.:

3 repr.

2001–3000 medl.:

4 repr.

3001–5000 medl.:

5 repr.

5001–8000 medl.:

6 repr.

8001–12.000 medl.:

7 repr.

12.001 medl. og oppover:

8 repr.

Viktige frister:

15. januar: Frist for innspill til valgkomiteen
27. januar: Frist for innspill på arbeidsprogrammet
1. februar: Frist for innsending av saker til landsmøtet for behanding i landsstyret
Midten av mars: 2. sakspapirbunke sendes ut og legges ut på landsmøtesidene.
20. mars: siste frist for innsending av endringsforslag til prinsipprogram og vedtekter, samt uttalelser.
Frist for utsending av valgkomiteens innstilling til nytt sentralstyre.
20. mars: Påmeldingsfrist for delegater til landsmøtet.

Landsmøtesidene oppdateres fortløpende.
Har du spørsmål, ta kontakt med John Magne Tangen på jmt@naturvernforbundet.no.