Du er her:

Stemmegivning under Naturvernforbundets landsmøte 2009

Stemmegivning under Naturvernforbundets landsmøte 2009.

Velkommen til landsmøte 2021

Endelig har vi gleden av å innkalle til Naturvernforbundets landsmøte 23.- 25. april 2021. Fylkeslaget i Sogn- og Fjordane inviterer og er vertskap for møtet. På grunn av den pågående pandemien kan vi ikke møtes fysisk alle sammen i Førde våren 2021.  Landsstyret har besluttet at landsmøtet gjennomføres som et desentralisert møte, der fylkesdelegasjonene samles ulike steder i landet.

Landsmøtet er Naturvernforbundets øverste og viktigste organ og her bestemmer organisasjonen:

 • Politikken vår - hva er Naturvernforbundets løsninger på natur- og klimakrisen
 • Prioriteringene våre - hva skal vi skal jobbe med de neste årene?
 • Hvem skal sitte i organisasjonens ledelse?

Og ikke minst er landsmøte et sosialt og hyggelig treffpunkt der vi normalt møter natur- og miljøvernere fra hele landet, utveksler erfaringer og ideer og finner inspirasjon.

 

Innkalling og sakspapirer
Første innkalling til landsmøtet ble sendt til lokal- og fylkeslag den 1. desember 2020. Innkallingen og følgebrevet til lokal- og fylkeslag kan du finne her og i menyvalget til høyre. 

Sakspapirene vil lastes opp på hjemmesiden så snart de er klare, du finner sakspapirene i menyvalget til høyre eller ved å trykke her

De første sakspapirene vil publiseres i desember. Etter landsstyrets møte i februar vil landsstyrets innstillinger publiseres 3. mars. Endelige sakspapirer vil sendes til alle delegatene den 26. mars. De siste innstillingene fra landsstyret vil sendes den 20. april. 

Sted
Landsmøtet gjennomføres som et desentralisert landsmøte, dette betyr at fylkesdelegasjonene vil sitte ulike steder i landet og være koblet sammen via video. Her er fordelingen over de ulike stedene landsmøtet 2021 vil avholdes: 

 • Førde - Scandic Sunnfjord Hotell: Sogn og Fjordane, Hordaland, Sentralstyret, møteledelse
 • Stavanger - Scandic Forum / Mostun: Rogaland, Agder
 • Sandefjord - Scandic Sandefjord Park: Telemark, Vestfold, Buskerud
 • Oslo - Scandic St. Olavs Plass: Oslo og Akershus, Natur og Ungdom
 • Lillehammer - Scandic Lillehammer Hotell: Østfold, Hedmark, Oppland
 • Stjørdal - Scandic Hell: Møre og Romsdal, Trøndelag
 • Tromsø - Scandic Ishavshotell: Nordland, Troms, Finnmark

Smitteforebygging
Naturvernforbundet tar vårt samfunnsansvar for å hindre spredning av covid-19-viruset på alvor, og følger derfor nøye med på smitteutviklingen. Landsstyret har vedtatt at dersom situasjonen gjør det umulig å gjennomføre landsmøtet som planlagt vil landsmøtet gjennomføres som et heldigitalt møte. 

Siden vi ønsker at alle delegatene skal sitte samlet på de ulike stedene er det viktig at lokallagene, fylkeslagene og øvrige delegasjoner velger vararepresentanter som kan møte dersom valgt delegat skulle bli forhindret fra å delta grunnet sykdom eller karantene/isolasjon. Landsmøtet skal oppleves som trygt for alle, derfor er det viktig at man melder forfall dersom man:

 • har feber og/eller andre symptomer på covid-19 som f.eks. hoste og sår hals, og/eller 
 • er i karantene eller isolasjon, og/eller 
 • avventer testing for covid-19 eller prøvesvar for covid-19.

Påmelding til landsmøtet
Påmeldingen til landsmøtet åpner 4. januar 2021, og dere finner mer informasjon om påmelding i menyvalget til høyre, eller ved å trykke her

 

Reise og praktisk informasjon

Informasjon om reise til landsmøtet er enda ikke klar, men denne vil dere finne her når den er klar

Annen praktisk informasjon kan dere finne her

Har dere spørsmål anbefaler vi at dere sjekker ut vår spørsmål og svar side som dere finner her. Dersom dere ikke finner svar på det dere lurer på kan dere ta kontakt med organisasjonsavdelingen på organisasjon@naturvernforbundet.no.  

Viktige frister

 • 14. januar: Frist for innspill til valgkomiteen
 • 26. januar: Frist for innsending av forslag som skal behandles i sentralstyret og landsstyret
 • 3. mars: Sakspapirene legges ut på landsmøtenettsidene
 • 19. mars: Frist for innsending av endringsforslag til prinsipprogram, arbeidsprogram og vedtekter, og forslag til uttalelser.
 • 19. mars: Påmeldingsfrist for delegater til landsmøtet
 • 26. mars: Sakspapirer med innkomne endringsforslag, forslag til uttalelser og innkomne forslag sendes til delegatene og lastes opp på landsmøtenettsiden. 
 • 19. april: Endelige sakspapirer med siste innstillinger fra landsstyret sendes til delegatene og lastes opp på landsmøtenettsiden. 

Delegater

Hvert lokallag har én representant i fylkesdelegasjonen. Denne representanten velges på lokallagets årsmøte. I tillegg til disse representantene velger fylkesårsmøtene delegater i henhold til fylkeslagenes medlemstall 31. desember:

 • 0-1000 medl.: 2 delegater
 • 1001-2000 medl.: 3 delegater
 • 2001-3000 medl.: 4 delegater
 • 3001-5000 medl.: 5 delegater
 • 5001-8000 medl.: 6 delegater
 • 8001-12000 medl.: 7 delegater
 • 12001 medl. og oppover: 8 delegater

 

Artikkelen ble sist oppdatert: 14.01.2021