Du er her:

Naturvernforbundets landsmøte 2020 er utsatt - Vi ønsker velkommen til landsmøte 2021

Den 12.mars vedtok landsstyret i Naturvernforbundet å utsette landsmøtet på grunn av smittevernhensyn i forbindelse med covis-19 utbruddet. Den 26.april vedtok landsstyret at årsmøtet utsettes til 23.-25.april 2021 i Førde.

Naturvernforbundet har gleden av å invitere til landsmøte 2021, 23.-25.april i Førde! 

På denne siden vil det komme mer informasjon om landsmøtet, så snart denne er klar - vi ber om forståelse for at dette kan ta noe tid. 

Fylkeslaget i Sogn og Fjordane gleder seg til å vise oss Førde og ikke minst ta oss med til bygda Vevring. På denne siden kan du lese mer om den planlagte dumpingen av gruveavfall i Førdefjorden: https://naturvernforbundet.no/fordefjorden/ 

Vi gleder oss til å møte hele organisasjonen samlet i Førde i april 2021. Det var et stort engasjement i organisasjonen som var godt i gang med forberedelsene til landsmøtet, da vi 12. mars så oss nødt til å utsette landsmøtet på grunn av smitteverntiltak i forbindelse med koronapandemien. Dette engasjementet gleder vi oss til å møte i Førde i 2021.  

Hva betyr et utsatt landsmøte for organisasjonen?  
Et utsatt landsmøte betyr også at mandatperioden til sentralstyret og landsstyret utvides. Det sittende sentralstyret og landsstyret vil fortsette et år til. Dersom noen er forhindret fra å sitte et år lengre vil vararepresentanter tre inn i dens sted - de styrende organene vil være vedtaksdyktige i det kommende året.  

Arbeidsprogrammet som ble vedtatt på landsmøte 2018 i Stavanger har vært ledende for organisasjonen i tiden frem til nå. Landsstyret hadde innstilt på nytt arbeidsprogram for 2020-2022 som var oversendt landsmøtet. Dette vil landsstyret i neste møte ta opp igjen og lage en prioriteringsliste over arbeidsoppgaver frem til det utsatte landsmøtet. Landsstyret er det øverste organet i organisasjonen mellom landsmøter, og i denne ekstraordinære situasjonen vil det være nødvendig at landsstyret gjør prioriteringer av arbeidsoppgaver i perioden mellom planlagt landsmøte og at faktisk landsmøte avholdes. 

Spørsmål? 
Har du spørsmål om landsmøtet? Ta kontakt på e-post organisasjon@naturvernforbundet.no

Artikkelen ble sist oppdatert: 15.05.2020