Du er her:

  • Om oss
  • Styrende dokumenter og årsrapporter

Styrende dokumenter

Her kan du laste ned Naturvernforbundets vedtekter, prinsipprogram og arbeidsprogram. Alle de tre dokumentene vedtas av landsmøtet, og er gjeldende fram til neste landsmøte arrangeres - normalt to år. På siden finner du også Naturvernforbundets årsrapporter, årsberetninger og retningslinjer for næringslivsstøtte.

Arbeidsprogrammet er landsmøtets instruks til sekretariatet og sentralstyret for de neste to årene, og legger rammene for Naturvernforbundets satsingsområder.
Naturvernforbundets arbeidsprogram 2018-2020 (pdf)
Luonddugáhttenlihtu bargoprográmma 2018-2020 (pdf)

Arbeidsprogram 2020–2022. Vedtatt på landsstyremøtet 6.–7. mars 2020 (pdf)

Prinsipprogrammet er organisasjonens felles politiske grunnlag. På landsmøtet i 2018 ble prinsipprogrammet revidert. 
Last ned prinsipprogrammet vedtatt i 2018 (pdf)

Vedtektene er organisasjonens lover. På landsmøtet i 2018 ble vedtektene revidert.
Last ned Naturvernforbundets gjeldende vedtekter (pdf)

Årsrapporter og årsberetninger for de siste årene finner du her.

Andre viktige dokumenter:

Artikkelen ble sist oppdatert: 31.07.2020