Du er her:

  • Om oss
  • Styrende dokumenter og årsrapporter

Styrende dokumenter

Her kan du laste ned Naturvernforbundets vedtekter, prinsipprogram og arbeidsprogram. Alle de tre dokumentene vedtas av landsmøtet, og er gjeldende fram til neste landsmøte arrangeres - normalt to år. På siden finner du også Naturvernforbundets årsrapporter, årsberetninger og retningslinjer for næringslivsstøtte.

Arbeidsprogrammet forteller hva Naturvernforbundet skal prioritere i landsmøteperioden. Landsstyret er ansvarlige ovenfor landsmøtet på oppfølgning av målene. Arbeidsprogrammet legger rammene for Naturvernforbundets satsningsområder.
Last ned Naturvernforbundets arbeidsprogram 2022-2024 (pdf)

Prinsipprogrammet er organisasjonens felles politiske grunnlag. Her finner du Naturvernforbundets prinsipprogram, med revisjoner som ble foretatt på landsmøtet i 2022.
Last ned prinsipprogrammet sist revidert i 2022 (pdf)

Vedtektene er organisasjonens lover. Vedtektene ble sist endret på landsmøtet i 2022.
Last ned Naturvernforbundets gjeldende vedtekter (pdf)

Årsrapporter og årsberetninger for de siste årene finner du her.

Naturvernforbundet 2030 er landsmøtets vedtatte mål om at Naturvernforbundet skal bli en bred folkebevegelse for natur og klima med tiltakspunkter. Vedtaket fra landsmøtet finner du her

 

Andre viktige dokumenter:

Artikkelen ble sist oppdatert: 03.05.2022