Du er her:

Bilde av gutt med oljesøl på hånda

Foto: Marte Rømoen.

Operasjon Dagsverk: Fra utvinning til utdanning 2017-2020

Natur og Ungdom og Naturvernforbundet ble tildelt Operasjon Dagsverk i 2017 med prosjektet «Fra utvinning til utdanning» Prosjektet har støttet ungdom som er rammet av oljeforurensning i Nigerdeltaet i Nigeria.

I mer enn 50 år har oljeutvinning fra internasjonale selskaper rasert miljøet i Nigerdeltaet i Nigeria. Daglige utslipp av forurensende råolje forgifter natur, mennesker og dyr. Mange steder er det umulig å dyrke mat, og fisken er borte fra elvene.

Med støtte fra Operasjon Dagsverk har: 

  • Ungdom får kunnskap om demokrati, aktivisme, nettverksbygging, lobbyvirksomhet og egen skolering gjennom etablering av ungdomsorganisasjonen "Young Friends of the Earth Nigeria" (Young FoE Nigeria)
  • Ungdom har blitt "oljevoktere" i eget lokalmiljø. De har lært om egne rettigheter, hvor og hvordan de kan varsle om oljeutslipp og annen miljøkriminalitet samt hvordan de kan bidra til overvåkning og opprydning av oljeforurensning
  • Lærere og elever på skoler har fått praktisk opplæring om miljøutfordringer og mer miljøvennlige løsninger til matlaging, lys og strøm
  • Ungdom har deltatt i et entreprenørprogram og læret hvordan starte sin egen miljøvennlige bedrift og flere har etablert egne bedrifter med sal av solceller og rentbrennende ovner.

Se vår video om Operasjon Dagsverk-prosjektet i Nigeria!

Prosjektet ble satt på pause i oktober 2020 to år før planlagt avslutning da Naturvernforbundets lokale partner Environmental Right Action ble splittet i to fraksjoner.  Vedvarende og uavklarte ansvarsforhold i organisasjonen gjorde det umulig å starte opp igjen. All økonomisk støtte er brukt på formålet og er ferdig rapportert med bekreftet av ekstern revisor. Ubrukte midler er tilbakeført til operasjon dagsverk.

 

 

 

Artikkelen ble sist oppdatert: 19.04.2022

Nyheter

Entrepreneurship training
Ungdom tar ledelsen

Operasjon Dagsverk: Resultater fra 2019

04.08.2020 | Sist oppdatert: 05.08.2020

Oppsummering av resultater fra Naturvernforbundet og Natur og Ungdom sitt Operasjon Dagsverk-prosjekt «Fra utvinning til utdanning».

Eric-Dooh-at-home-in-goi-village-showing-oil-pollution-Marten van Dijl-Milieudefensie

Ingen opprydning, ingen rettferdighet: Shell sin oljeforurensning i Nigeria

18.06.2020 | Sist oppdatert: 18.06.2020

Det er snart ti år siden FNs miljøprogram (UNEP) dokumenterte den alvorlige oljeforurensningen i Nigerdeltaet og oppfordret til umiddelbar opprydning. Oljeforurensningen er i hovedsak forårsaket av to internasjonale oljeselskaper, Shell og Eni. En statusrapport fra vår søsterorganisasjon i Nigeria (ERA) og Amnesty viser at svært lite har skjedd siden den gang.

Bodo lokallag
Ungdom i Nigeria tar opp kampen

Har fått nok av oljesøl og klimaendringer

I Nigeria har det oppstått en ungdomsbevegelse som kjemper mot fattigdom, oljeforurensning og global oppvarming. Ungdommene får støtte av Naturvernforbundet og Operasjon Dagsverk.

OD oljesøl i Nigeria Foto George Osodi

Tusen takk til alle som bidro

03.11.2017 | Sist oppdatert: 14.11.2017

I går jobbet norske skoleelever inn millioner av kroner på Operasjon Dagsverk (OD). Pengene går til ungdommer i Nigeria som er fanget i det som er kalt verdens største oljekatastrofe.