Du er her:

Bilde av gutt med oljesøl på hånda

Foto: Marte Rømoen.

Operasjon Dagsverk: Fra utvinning til utdanning

Natur og Ungdom og Naturvernforbundet ble tildelt Operasjon Dagsverk i 2017 med prosjektet «Fra utvinning til utdanning» Prosjektet gir støtte til ungdom som er rammet av oljeforurensning i Nigerdeltaet i Nigeria.

I mer enn 50 år har oljeutvinning fra internasjonale selskaper rasert miljøet i Nigerdeltaet i Nigeria. Daglige utslipp av forurensende råolje forgifter natur, mennesker og dyr. Mange steder er det umulig å dyrke mat, og fisken er borte fra elvene.

Naturvernforbundet ønsker å gi ungdom i Nigerdeltaet kunnskap om hvordan de kan få en bedre fremtid og hvordan de kan stille krav til oljeindustrien. Med støtte fra Operasjon Dagsverk bidrar vårt prosjekt til at: 

  • Ungdom får kunnskap om demokrati, aktivisme, nettverksbygging, lobbyvirksomhet og egen skolering gjennom etablering av ungdomsorganisasjonen "Young Friends of the Earth Nigeria" (Young FoE Nigeria)
  • Ungdom får kunnskap om hvordan de kan bli "oljevoktere" i eget lokalmiljø. Det vil si at de lærer om egne rettigheter, hvor og hvordan de kan varsle om oljeutslipp og annen miljøkriminalitet samt hvordan de kan bidra til overvåkning og opprydning av oljeforurensning
  • Lærere og elever på skoler får praktisk opplæring om miljøutfordringer og mer miljøvennlige løsninger til matlaging, lys og strøm
  • Ungdom får delta i et entreprenørprogram hvor de lærer hvordan de kan etablere sin egen miljøvennlige bedrift og få en inntekt gjennom blant annet salg av sollamper

Se vår video om Operasjon Dagsverk-prosjektet i Nigeria!

Stadige utslipp fra rørledninger har ødelagt livsgrunnlaget og levebrødet for folkene som lever i Nigerdeltaet. I Nigeria lever mennesker og natur side om side med oljebrønner og ledninger. Sammen med våre kolleger i Nigeria jobber Naturvernforbundet for at oljeselskapene skal rydde opp etter tiår med ødeleggelser. Vi arbeider også for at lokalsamfunnene skal bli i stand til å stille miljøkrav til oljeindustrien.

I tillegg til å få oljeindustrien til å rydde opp etter seg, jobber Naturvernforbundet med å fremme bruken av forbedrede energiløsninger for husholdninger.

 

 

Artikkelen ble sist oppdatert: 05.08.2020

Nyheter

Entrepreneurship training
Ungdom tar ledelsen

Operasjon Dagsverk: Resultater fra 2019

04.08.2020 | Sist oppdatert: 05.08.2020

Oppsummering av resultater fra Naturvernforbundet og Natur og Ungdom sitt Operasjon Dagsverk-prosjekt «Fra utvinning til utdanning».

Eric-Dooh-at-home-in-goi-village-showing-oil-pollution-Marten van Dijl-Milieudefensie

Ingen opprydning, ingen rettferdighet: Shell sin oljeforurensning i Nigeria

18.06.2020 | Sist oppdatert: 18.06.2020

Det er snart ti år siden FNs miljøprogram (UNEP) dokumenterte den alvorlige oljeforurensningen i Nigerdeltaet og oppfordret til umiddelbar opprydning. Oljeforurensningen er i hovedsak forårsaket av to internasjonale oljeselskaper, Shell og Eni. En statusrapport fra vår søsterorganisasjon i Nigeria (ERA) og Amnesty viser at svært lite har skjedd siden den gang.

Bodo lokallag
Ungdom i Nigeria tar opp kampen

Har fått nok av oljesøl og klimaendringer

I Nigeria har det oppstått en ungdomsbevegelse som kjemper mot fattigdom, oljeforurensning og global oppvarming. Ungdommene får støtte av Naturvernforbundet og Operasjon Dagsverk.

OD oljesøl i Nigeria Foto George Osodi

Tusen takk til alle som bidro

03.11.2017 | Sist oppdatert: 14.11.2017

I går jobbet norske skoleelever inn millioner av kroner på Operasjon Dagsverk (OD). Pengene går til ungdommer i Nigeria som er fanget i det som er kalt verdens største oljekatastrofe.