Du er her:

Bjørn Frøsaker æresmedlem i NVO

Et enstemmig årsmøte valgte Bjørn Frøsaker til æresmedlem 26. april.

Under årsmøtet for NVO 25.-26. april ble Bjørn Frøsaker takket for 25 års sammenhengende og engasjert innsats for naturvernet i Oppland og enstemmig utnevnt til æresmedlem av fylkeslaget.

Gjennom disse 25 årene har Bjørn ikke bare hatt en lang rekke verv både lokalt og på fylkesplan, hvorav 23 år sammenhengende som styremedlem i NVO. Han har også utmerket seg ved en aldri sviktende vilje til å ta et tak for naturens sak. Vi gratulerer Bjørn med utnevnelsen og ser frem til fortsatt samarbeid for naturens beste!

Artikkelen ble sist oppdatert: 04.06.2014