Du er her:

  • Oppland

Nyheter

DSC_0390 (1)

VERN VINDA!

Vinda er den siste store elva i Valdreskommunen Øystre Slidre som fortsatt får renne fritt. Vi ber om at den også i framtida får gjøre dette! Mange natur- og friluftslivsengasjerte deltok tidligere i denne uka på Olje- og energidepartementets befaring av utbyggingsplanene for Vinda kraftverk.

Nedre Otta 2
Uttalelse fra Landsmøtet i Naturvernforbundet 6.-8. november

Vern Nedre Otta

Selskapene A/S Eidefoss og Opplandskraft DA søkte i 2012 om å få bygge ut Nedre Otta til et kraftverk med årlig produksjon ca 300 GWh. Etter vel 2 års saksbehandling ble søknaden tilrådd av NVE i juni 2014, og ligger nå til endelig avgjørelse hos Olje- og energidepartementet. Naturvernforbundet er sterkt uenig i tilrådingen fra NVE og har bedt om at saken tas opp til behandling i Stortinget. Dette spørsmålet er ennå ikke avklart.

Viser fra 13 til 16 av totalt 91 artikler