Du er her:

  • Oppland

Artikkelen ble sist oppdatert: 26.08.2016

Nyheter

Nedre Otta 2
Uttalelse fra Landsmøtet i Naturvernforbundet 6.-8. november

Vern Nedre Otta

Selskapene A/S Eidefoss og Opplandskraft DA søkte i 2012 om å få bygge ut Nedre Otta til et kraftverk med årlig produksjon ca 300 GWh. Etter vel 2 års saksbehandling ble søknaden tilrådd av NVE i juni 2014, og ligger nå til endelig avgjørelse hos Olje- og energidepartementet. Naturvernforbundet er sterkt uenig i tilrådingen fra NVE og har bedt om at saken tas opp til behandling i Stortinget. Dette spørsmålet er ennå ikke avklart.

Villrein - Foto - Per Jordhøi, Nina

Planene for utbygging av Måsåplassen i Ringebu truer villreinens leveområder

Planene for utbygging av Måsåplassen er omfattende. Det er snakk om 2 faste boligenheter, over 30 fritidsboliger og til sammen ca. 15 utleieenheter. I tillegg kommer sevicebygg, veger, parkeringsplass, utvidet alpinanlegg med mer. Samlet framstår det som en ganske massiv utbygging som naturlig vil trekke et betydelig antall mennesker til området, med derav følgende bil- og annen trafikk. Vi frykter at villreinen går en usikker framtid i møte.

Reinens leveområder truet?

Arealplan for Ringebu.Kommuneplanens arealdel 2015 – 2027 Naturvernforbundet i Oppland vil kommentere et par forhold som gjelder villreinens leveområder.

Viser fra 21 til 24 av totalt 83 artikler