Du er her:

  • Oppland

Artikkelen ble sist oppdatert: 26.08.2016

Nyheter

Reinens leveområder truet?

Arealplan for Ringebu.Kommuneplanens arealdel 2015 – 2027 Naturvernforbundet i Oppland vil kommentere et par forhold som gjelder villreinens leveområder.

La de gjenværende urørte elvene i Valdres renne i fred

Det er i Valdres utbygd et stort antall kraftverk fra før, og flere søknader er i emning, så vidt vi forstår. Den generelle holdningen til Naturvernforbundet er at det som er igjen av uberørte vassdrag i Valdres og i Oppland for øvrig, bør forbli uutbygget.

Viser fra 21 til 24 av totalt 80 artikler