Du er her:

  • Oppland

Nyheter

Kutt klimagassutslippene!

Skal vi stanse klimatrusselen, må utslippene kuttes i den rike del av verden, og utslippsveksten må reduseres i den fattige del av verden. Utslippene i rike land må kuttes med 40 prosent fra 1990-nivå innen 2020, og utslippsveksten i fattige land må bli betydelig lavere enn prognosene viser. Regjeringen må i den kommende klimameldingen sørge for at det blir satt i verk større klimatiltak her hjemme og gjøre det langt dyrere og vanskeligere å slippe ut klimagasser.

VIKTIGE MILJØVALG

Nordmenns energiforbruk pr. person er blant de høyeste i verden. Et allerede høyt og økende energiforbruk fører til store naturinngrep, irreversible naturødeleggelser og omfattende klimagassutslipp.

Viser fra 25 til 28 av totalt 75 artikler