Du er her:

  • Oppland

Artikkelen ble sist oppdatert: 26.08.2016

Nyheter

Grenseløs vekst

Arnold Swartzenegger ønsker seg en mer sexy klimapolitikk, leste jeg for noen uker siden. Vi skal for eksempel ikke ha dårlig samvittighet for å kjøre rundt i Hummere eller andre ”bilverstinger”, med de CO2-utslippene det medfører. For vi kan jo kjøre elektrisk og benytte energi fra solpaneler. Ja vel!

Kutt klimagassutslippene!

Skal vi stanse klimatrusselen, må utslippene kuttes i den rike del av verden, og utslippsveksten må reduseres i den fattige del av verden. Utslippene i rike land må kuttes med 40 prosent fra 1990-nivå innen 2020, og utslippsveksten i fattige land må bli betydelig lavere enn prognosene viser. Regjeringen må i den kommende klimameldingen sørge for at det blir satt i verk større klimatiltak her hjemme og gjøre det langt dyrere og vanskeligere å slippe ut klimagasser.

Viser fra 29 til 32 av totalt 82 artikler