Du er her:

  • Oppland

Artikkelen ble sist oppdatert: 26.08.2016

Nyheter

Stans nedbyggingen av den norske villmarka

14.12.2009:

Områder som ligger mer enn 5 kilometer fra tekniske inngrep, såkalt villmarkspregede områder (INON-områder), er redusert fra 48 til 11,7 prosent i løpet av de siste hundre årene. I Sør-Norge er det nå bare 5 prosent igjen. - Hvor lenge skal vi fortsette å bygge ned den norske villmarka, spør Naturvernforbundets landsstyre i denne uttalelsen fra landsstyremøtet 5.- 6. desember.

Høring om frivillig vern av 4 skogsområder

Høring om frivillig vern av 4 skogsområder

12.03.2009:

Fylkesmannen har utarbeidet verneplan for fire skogområder i Oppland. Naturvernforbundet har sendt høringsuttalelse. - Jo mer vi ser av den, dess mer skeptisk blir vi til ordningen med "frivillig vern", sier Kjell Fredrik Løvold, Naturvernforbundets fylkesleder i Oppland.

Behold verneforskriftene for Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark

Behold verneforskriftene for Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark

23.12.2008:

Miljøverndepartementet har sendt ut på høring forslag til forskriftsendring for Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark. Forslaget legger til rette for restaurering og utbygging av turisthytta Snøheim i Dovre. Norges Naturvernforbund går i sin høringsuttalelse mot forslaget, opplyser fagleder Arnodd Håpnes.

Viser fra 45 til 48 av totalt 81 artikler