Du er her:

  • Oppland

Artikkelen ble sist oppdatert: 26.08.2016

Nyheter

Gir oppskrift på transportplan for kommende generasjoner

Gir oppskrift på transportplan for kommende generasjoner

10.12.2008:

Spar penger ved å bygge midtrekkverk med forbikjøringsfelt og droppe firefelts E 6 fra Kolomoen ved Hamar til Biri. Bygg ut jernbanen og kollektivtransporten til det moderne og miljøriktige transportalternativet som gjør det lettere å la bilen stå. Det er noen av Naturvernforbundets råd for den nye transportplanen for perioden 2010-2019 som snart skal legges fram for Stortinget.

Invitasjon til temamøte om biologisk mangfold

Invitasjon til temamøte om biologisk mangfold

18.11.2008:

Å få på plass en ny, sterk lov om naturmangfold er en en høyaktuell del av Naturvernforbundets arbeid for det biologiske mangfoldet, som helt fra starten for snart hundre år siden har vært organisasjonens kjerneområde. Nå inviteres medlemmer og lokallag til møte med nettopp dette temaet.

Påklager kraftlinjevedtak

16.10.2008:

Norges Naturvernforbund og Naturvernforbundet i Oppland har sammen sendt klage på NVEs vedtak om konsesjon til Eidsiva Nett AS på bygging av ny 132 kV ledning Raudalen - Beito og Beito transformatorstasjon. - Det foreligger ikke tilstrekklige samfunnsmessige behov til å forsvare vedtaket, sier fylkessekretær Ole Morten Fossli i Naturvernforbundet i Oppland.

Viser fra 49 til 52 av totalt 81 artikler