Du er her:

  • Oppland

Artikkelen ble sist oppdatert: 26.08.2016

Nyheter

Høring om frivillig vern av 4 skogsområder

Høring om frivillig vern av 4 skogsområder

12.03.2009:

Fylkesmannen har utarbeidet verneplan for fire skogområder i Oppland. Naturvernforbundet har sendt høringsuttalelse. - Jo mer vi ser av den, dess mer skeptisk blir vi til ordningen med "frivillig vern", sier Kjell Fredrik Løvold, Naturvernforbundets fylkesleder i Oppland.

Behold verneforskriftene for Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark

Behold verneforskriftene for Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark

23.12.2008:

Miljøverndepartementet har sendt ut på høring forslag til forskriftsendring for Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark. Forslaget legger til rette for restaurering og utbygging av turisthytta Snøheim i Dovre. Norges Naturvernforbund går i sin høringsuttalelse mot forslaget, opplyser fagleder Arnodd Håpnes.

Gir oppskrift på transportplan for kommende generasjoner

Gir oppskrift på transportplan for kommende generasjoner

10.12.2008:

Spar penger ved å bygge midtrekkverk med forbikjøringsfelt og droppe firefelts E 6 fra Kolomoen ved Hamar til Biri. Bygg ut jernbanen og kollektivtransporten til det moderne og miljøriktige transportalternativet som gjør det lettere å la bilen stå. Det er noen av Naturvernforbundets råd for den nye transportplanen for perioden 2010-2019 som snart skal legges fram for Stortinget.

Invitasjon til temamøte om biologisk mangfold

Invitasjon til temamøte om biologisk mangfold

18.11.2008:

Å få på plass en ny, sterk lov om naturmangfold er en en høyaktuell del av Naturvernforbundets arbeid for det biologiske mangfoldet, som helt fra starten for snart hundre år siden har vært organisasjonens kjerneområde. Nå inviteres medlemmer og lokallag til møte med nettopp dette temaet.

Viser fra 49 til 52 av totalt 83 artikler