Du er her:

  • Oppland

Artikkelen ble sist oppdatert: 26.08.2016

Nyheter

Påklager kraftlinjevedtak

16.10.2008:

Norges Naturvernforbund og Naturvernforbundet i Oppland har sammen sendt klage på NVEs vedtak om konsesjon til Eidsiva Nett AS på bygging av ny 132 kV ledning Raudalen - Beito og Beito transformatorstasjon. - Det foreligger ikke tilstrekklige samfunnsmessige behov til å forsvare vedtaket, sier fylkessekretær Ole Morten Fossli i Naturvernforbundet i Oppland.

Politikernes unnlatelsessynder i miljøspørsmål

09.07.2008:

- Det er for tiden størst oppmerksomhet omkring den globale oppvarmingen og klimaendringene dette fører med seg. Den systematiske ødeleggelsen av økosystemer og utryddelse av arter er imidlertid også svært alvorlig og vil koste menneskeheten dyrt. Dette skjer til dels uten sammenheng med CO2-problemene, skriver Lars Helling, tidligere leder i Naturvernforbundet i Oppland i et innlegg.

Viser fra 53 til 56 av totalt 83 artikler