Du er her:

  • Oppland

Artikkelen ble sist oppdatert: 26.08.2016

Nyheter

Politikernes unnlatelsessynder i miljøspørsmål

09.07.2008:

- Det er for tiden størst oppmerksomhet omkring den globale oppvarmingen og klimaendringene dette fører med seg. Den systematiske ødeleggelsen av økosystemer og utryddelse av arter er imidlertid også svært alvorlig og vil koste menneskeheten dyrt. Dette skjer til dels uten sammenheng med CO2-problemene, skriver Lars Helling, tidligere leder i Naturvernforbundet i Oppland i et innlegg.

Nytt regelverk for motorferdsel i utmark og vassdrag

Nytt regelverk for motorferdsel i utmark og vassdrag

21.06.2008:

Vil ro og stillhet i fjell og utmark fremdeles være et sikker kvalitet ved norsk friluftsliv dersom regjeringen får det som den vil? Nytt regelverk for motorferdsel i utmark og vassdrag skal vedtas i løpet av neste halvår. Vil rikspolitikerne fortsette en restriktiv forvaltningslinje med å legge naturen og naturopplevelse som den prioriterte verdi til grunn? I så fall må de ikke være unnfalne nå, skriver Naturvernforbundet i Oppland i et leserbrev.

Energifrigjøring fjerner behov for kraftlinje

26.05.2008:

- Det er unødvendig å bygge ny 132 KV kraftlinje mellom Rosten og Vågåmo. Frigjøring av strøm vil i fremtiden være viktigere enn å produsere ny strøm. Energifrigjøring lønner seg både økonomisk og klimamessig, sier fylkessekretær Ole Morten Fossli i Naturvernforbundet i Oppland.

Viser fra 53 til 56 av totalt 81 artikler