Du er her:

  • Oppland

Artikkelen ble sist oppdatert: 26.08.2016

Nyheter

Nytt regelverk for motorferdsel i utmark og vassdrag

Nytt regelverk for motorferdsel i utmark og vassdrag

21.06.2008:

Vil ro og stillhet i fjell og utmark fremdeles være et sikker kvalitet ved norsk friluftsliv dersom regjeringen får det som den vil? Nytt regelverk for motorferdsel i utmark og vassdrag skal vedtas i løpet av neste halvår. Vil rikspolitikerne fortsette en restriktiv forvaltningslinje med å legge naturen og naturopplevelse som den prioriterte verdi til grunn? I så fall må de ikke være unnfalne nå, skriver Naturvernforbundet i Oppland i et leserbrev.

Energifrigjøring fjerner behov for kraftlinje

26.05.2008:

- Det er unødvendig å bygge ny 132 KV kraftlinje mellom Rosten og Vågåmo. Frigjøring av strøm vil i fremtiden være viktigere enn å produsere ny strøm. Energifrigjøring lønner seg både økonomisk og klimamessig, sier fylkessekretær Ole Morten Fossli i Naturvernforbundet i Oppland.

Viktig samferdselspolitisk innspill fra Naturvernforbundet i Oppland

Viktig samferdselspolitisk innspill fra Naturvernforbundet i Oppland

03.05.2008:

I et grundig dokument stilet til Statens vegvesen Region øst presenterer Naturvernforbundet i Oppland sine synspunkter og anbefalinger på Konseptvalgutredningene for Mjøsregionen og Lillehammer - Otta. - Vi har skrevet en samlet vurdering og håper på den måten å bidra til at framtidig samferdselsutbygging i disse områdene blir best mulig for samfunn, natur og miljø, sier Bjørn Frøsaker, samferdselskontakt i Naturvernforbundets fylkeslag.

Forslag til Norsk Transportplan 2010-2019, Oppland

08.04.2008:

Naturvernforbundet i Oppland har sendt høringsuttalelse om Norsk Transportplan 2010-2019 (NTP) til Oppland fylkeskommune. - Vi er enige i mye av problembeskrivelsene, men ikke i alle løsninger. Naturvernforbundet i Oppland ønsker mer jernbane med dobbeltspor, ølt satsing på kollektivtrafikk, mer vedlikehold og trafikksikringstiltak på eksisterende tofeltsvei. Mer 4-feltsvei gir økt trafikk og mer klimautslipp, sier samferdselskontakt og styremedlem Bjørn Frøsaker.

Viser fra 57 til 60 av totalt 83 artikler