Du er her:

  • Oppland

Artikkelen ble sist oppdatert: 26.08.2016

Nyheter

Viktig samferdselspolitisk innspill fra Naturvernforbundet i Oppland

Viktig samferdselspolitisk innspill fra Naturvernforbundet i Oppland

03.05.2008:

I et grundig dokument stilet til Statens vegvesen Region øst presenterer Naturvernforbundet i Oppland sine synspunkter og anbefalinger på Konseptvalgutredningene for Mjøsregionen og Lillehammer - Otta. - Vi har skrevet en samlet vurdering og håper på den måten å bidra til at framtidig samferdselsutbygging i disse områdene blir best mulig for samfunn, natur og miljø, sier Bjørn Frøsaker, samferdselskontakt i Naturvernforbundets fylkeslag.

Forslag til Norsk Transportplan 2010-2019, Oppland

08.04.2008:

Naturvernforbundet i Oppland har sendt høringsuttalelse om Norsk Transportplan 2010-2019 (NTP) til Oppland fylkeskommune. - Vi er enige i mye av problembeskrivelsene, men ikke i alle løsninger. Naturvernforbundet i Oppland ønsker mer jernbane med dobbeltspor, ølt satsing på kollektivtrafikk, mer vedlikehold og trafikksikringstiltak på eksisterende tofeltsvei. Mer 4-feltsvei gir økt trafikk og mer klimautslipp, sier samferdselskontakt og styremedlem Bjørn Frøsaker.

Rovdyr - rammebetingelse for beitedyrnæringene

Rovdyr - rammebetingelse for beitedyrnæringene

13.03.2008:

- Hvis beitedyrnæringene skal bli bærekraftig, er de avhengig av å drive forsvarlig dyrevelferd, sier fagansvarlig for naturmangfold Arnoddd Håpnes i Norges Naturvernforbund. - Dette må inkludere at dyreeierne selv tar grep for å redusere tap til rovdyr.

Vern foran bruk - Vil ha økosystembasert forvaltning for verneområdene i Rondane

Vern foran bruk - Vil ha økosystembasert forvaltning for verneområdene i Rondane

08.02.2008:

Naturvernforbundet i Oppland har skrevet høringsuttalelse til den foreslåtte forvaltningsplanen de store verneområdene i Rondane fra fylkesmennene i Oppland og Hedmark. - Det er positivt og viktig at verneplanen legger opp til bevaring av naturkvaliteter i et langt tidsperspektiv, sier Kjell Fredrik Løvold, leder i Naturvernforbundet i Oppland. - Økosystembasert forvaltning er en viktig forutsetning for at verneformålene skal nås.

Viser fra 57 til 60 av totalt 81 artikler