Du er her:

  • Oppland

Artikkelen ble sist oppdatert: 26.08.2016

Nyheter

EUs vanndirektiv og rollen til Vassdragsforbundet for Mjøsa med tilløpselver

EUs vanndirektiv og rollen til Vassdragsforbundet for Mjøsa med tilløpselver

06.02.2008:

Naturvernforbundet i Oppland har skrevet høringsuttalelse om Vassdragsforbundet rolle i Vannregion 1, som omfatter det store området Glomma/Indre Oslofjord. - Det er viktig at lokale aktører har et godt og aktivt eierforhold til sitt vassdrag samtidig som de kan dra nytte av kunnskapen og kompetansen til Vassdragsforbundet, sier styremedlem Bjørn Frøsaker.

Thor Midteng er gått bort

Thor Midteng er gått bort

07.01.2008:

Norges Naturvernforbunds ansatte og tillitsvalgte har med stor sorg mottatt meldingen om at tidligere seniorrådgiver Thor Midteng døde i går kveld, søndag 6. januar, etter et relativt kort sykeleie. Norsk natur har mistet en trofast, tålmodig og ukuelig forsvarer, og i Naturvernforbundet etterlater Thor et stort tomrom. Våre tanker og dype medfølelse går til Thors hustru Torunn og deres fire voksne barn Rein, Hanne, Anders og Jonas.

Ut mot motorferdsel i utmark

Ut mot motorferdsel i utmark

07.12.2007:

I en høringsuttalelse til Direktoratet for Naturforvaltning går Naturvernforbundet i Oppland kraftig ut mot at nytt regelverk skal kunne åpne for mer motorisert ferdsel i utmark.

Utvidelse av Ormtjernkampen Nasjonalpark - en aktiv rikdom for bygd og folk

Utvidelse av Ormtjernkampen Nasjonalpark - en aktiv rikdom for bygd og folk

20.07.2007:

Naturvernforbundet i Oppland er glad for at prosessen med å verne større deler av området mellom dagens Ormtjernkampen Nasjonalpark og det flotte lavalpine fjellområdet mot Skaget nå er godt i gang. Planområdet for en utvidelse omfatter mange viktige og varierte naturtyper som få andre eksisterende nasjonalparker kan vise maken til. Fjellområdet mellom Øystre Slidre og Nord Aurdal i nordvest, Etnedal og Nordre Land i sør, og Gausdal og Fron i øst/nordøst er et fjellområde som i dag brukes i høy grad av lokalbefolkning og tilreisende til setring, jakt, fiske, friluftsliv og høstingsaktiviteter - med andre ord et "bruksfjell".

Viser fra 61 til 64 av totalt 81 artikler