Du er her:

  • Oppland

Artikkelen ble sist oppdatert: 26.08.2016

Nyheter

Vern foran bruk - Vil ha økosystembasert forvaltning for verneområdene i Rondane

Vern foran bruk - Vil ha økosystembasert forvaltning for verneområdene i Rondane

08.02.2008:

Naturvernforbundet i Oppland har skrevet høringsuttalelse til den foreslåtte forvaltningsplanen de store verneområdene i Rondane fra fylkesmennene i Oppland og Hedmark. - Det er positivt og viktig at verneplanen legger opp til bevaring av naturkvaliteter i et langt tidsperspektiv, sier Kjell Fredrik Løvold, leder i Naturvernforbundet i Oppland. - Økosystembasert forvaltning er en viktig forutsetning for at verneformålene skal nås.

EUs vanndirektiv og rollen til Vassdragsforbundet for Mjøsa med tilløpselver

EUs vanndirektiv og rollen til Vassdragsforbundet for Mjøsa med tilløpselver

06.02.2008:

Naturvernforbundet i Oppland har skrevet høringsuttalelse om Vassdragsforbundet rolle i Vannregion 1, som omfatter det store området Glomma/Indre Oslofjord. - Det er viktig at lokale aktører har et godt og aktivt eierforhold til sitt vassdrag samtidig som de kan dra nytte av kunnskapen og kompetansen til Vassdragsforbundet, sier styremedlem Bjørn Frøsaker.

Thor Midteng er gått bort

Thor Midteng er gått bort

07.01.2008:

Norges Naturvernforbunds ansatte og tillitsvalgte har med stor sorg mottatt meldingen om at tidligere seniorrådgiver Thor Midteng døde i går kveld, søndag 6. januar, etter et relativt kort sykeleie. Norsk natur har mistet en trofast, tålmodig og ukuelig forsvarer, og i Naturvernforbundet etterlater Thor et stort tomrom. Våre tanker og dype medfølelse går til Thors hustru Torunn og deres fire voksne barn Rein, Hanne, Anders og Jonas.

Ut mot motorferdsel i utmark

Ut mot motorferdsel i utmark

07.12.2007:

I en høringsuttalelse til Direktoratet for Naturforvaltning går Naturvernforbundet i Oppland kraftig ut mot at nytt regelverk skal kunne åpne for mer motorisert ferdsel i utmark.

Viser fra 65 til 68 av totalt 86 artikler