Du er her:

  • Oppland

Artikkelen ble sist oppdatert: 26.08.2016

Nyheter

Utvidelse av Ormtjernkampen Nasjonalpark - en aktiv rikdom for bygd og folk

Utvidelse av Ormtjernkampen Nasjonalpark - en aktiv rikdom for bygd og folk

20.07.2007:

Naturvernforbundet i Oppland er glad for at prosessen med å verne større deler av området mellom dagens Ormtjernkampen Nasjonalpark og det flotte lavalpine fjellområdet mot Skaget nå er godt i gang. Planområdet for en utvidelse omfatter mange viktige og varierte naturtyper som få andre eksisterende nasjonalparker kan vise maken til. Fjellområdet mellom Øystre Slidre og Nord Aurdal i nordvest, Etnedal og Nordre Land i sør, og Gausdal og Fron i øst/nordøst er et fjellområde som i dag brukes i høy grad av lokalbefolkning og tilreisende til setring, jakt, fiske, friluftsliv og høstingsaktiviteter - med andre ord et "bruksfjell".

Vil verne verdifull skog for våre etterkommere

Vil verne verdifull skog for våre etterkommere

13.07.2007:

Norges Naturvernforbund sentralt og flere fylkeslag deriblant Naturvernforbundet i Oppland, har nylig sendt felles uttalelser til bestemte forslag om vern av skog i flere fylker. - Dette dreier seg om meget verdifulle, sjeldne og spesielle områder av nasjonal verdi, som det er svært viktig å få supplert verneplanen for skog med, sier seniorrådgiver Thor Midteng.

Unike reiselivsdestinasjoner trenger urørt natur

Unike reiselivsdestinasjoner trenger urørt natur

25.06.2007:

Naturvernforbundet i Oppland sitt årsmøte vil ha en ny og langsiktig satsing på reiselivsutvikling. Vi vil fokusere på vernet og urørt natur som trekkraft. Mange turister søker ifølge Innovasjon Norge det unike, det som ikke finnes andre steder. Vi må derfor sørge for å ta vare på unike fjell- og skoglandskap, det biologiske mangfoldet og urørte elvene. Tar vi vare på dette, kan vi også tilby opplevelser som i økende grad vil bli etterspurt i framtida.

Viser fra 69 til 72 av totalt 86 artikler