Du er her:

  • Oppland

Artikkelen ble sist oppdatert: 26.08.2016

Nyheter

Miljøfiendtlig veiutbygging Roa-Jaren

Miljøfiendtlig veiutbygging Roa-Jaren

22.06.2007:

Styret i Naturvernforbundet i Oppland har hatt årsmøte og der ble det blant annet vedtatt tre uttalelser. En av disse tok for seg utbyggingen av Riksvei 4 (RV 4). I uttalelsen peker styret på at eksisterende trasé må utbedres istedenfor at det skal bygges en svært kostbar firefelts motorveg som vil føre til store negative konsekvenser for kulturlandskapet og miljøet for øvrig.

Oslomarka-loven - en helt nødvendig lov

Oslomarka-loven - en helt nødvendig lov

22.06.2007:

Årsmøtet i Naturvernforbundet i Oppland ønsker ny lov om Oslomarka velkommen! Marka rundt Oslo utgjør 4% av landets areal, men er det viktigste friluftsområdet for ca 25% av landets befolkning. Marka rundt Oslo har gjennom mange år hatt stort press, og det er derfor viktig å verne Marka mot ytterligere utbygging, samt fortsatt vern mot motorisert ferdsel.

Riksveg 4 på Hadeland - alvorlig for klima og areal

Riksveg 4 på Hadeland - alvorlig for klima og areal

25.02.2007:

Den kritiske miljøsituasjonen med stadig økende klimagassutslipp og nedbygging av areal gjør det nødvendig med nye grep i transportpolitikken. Nasjonale myndigheter må stoppe planlegging av store vegprosjekt, som legger til rette for mer trafikk og gir store arealinngrep. Vi forventer at samferdselsminister Liv Signe Navarsete setter foten ned for den planlagte firefeltsvegen gjennom kulturlandskapet på Hadeland.

Stopp klasebomber på Dovre

16.09.2006:

Forsvaret har planer om å teste de omstridte klasebombene i Hjerkinn skytefelt. I et brev til forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen og miljøvernminister Helen Bjørnøy ber Norges Naturvernforbund og Natur og Ungdom om at forsvarsledelsen instrueres til å stanse planene. - Man er i gang med å tilbakeføre dette området til sivile formål. Da er det fullstendig meningsløst å bruke klasebomber, som vil kreve store ressurser til ekstra opprydding og forstyrre dyreliv og friluftsliv. I tillegg provoserer det den sterke opinionen mot klasebomber både nasjonalt og internasjonalt, sier Norges Naturvernforbunds leder Lars Haltbrekken.

Viser fra 73 til 76 av totalt 86 artikler