Du er her:

  • Oppland

Artikkelen ble sist oppdatert: 26.08.2016

Nyheter

Må endre vårt grunnleggende syn på naturen

Må endre vårt grunnleggende syn på naturen

23.06.2006:

Miljøvernministeren har nylig vært på en besøksrunde til de regionale rovviltnemndene. I juni møtte hun nemnda i Oppland. Der fremførte Naturvernforbundet i Oppland et innlegg om sitt syn på nemndas politikk. Hovedbudskapet var at mennesket bør ikke se det som sin oppgave å omdanne naturen til en forbedret form for natur. Vi må slutte å tenke at det er menneskets kamp mot naturen.

Varmekrise, ikke kraftkrise

17.06.2006:

Oppland kan bidra i et krafttak for å redusere de norske utslippene av klimagassen CO2. Nøkkelen ligger i å finne andre måter å varme opp hus på enn elektrisk strøm. I vårt fylke ligger alt til rette for en storstilt overgang til biovarme. Lokale løsninger kan bli både spennende og lønnsomme, og vi får arbeidsplasser med på kjøpet, skriver Ola Rise, styremedlem i Naturvernforbundet i Oppland.

Staten må verne utsette og sjeldne artar

Staten må verne utsette og sjeldne artar

24.05.2006:

Det er eit statlig ansvar å sikre nasjonale natur- og friluftsverdiar og ei positiv utvikling for det biologiske mangfaldet. Jo meir sjeldne og utsette artane og naturtypane er, desto høgre oppe i forvaltninga bør ansvaret ligge. Derfor er det uheldig at forvaltningsreforma vil flytte Fylkesmannens miljøvernavdeling over til eit nytt regionalt nivå, skriv fire miljøvernorganisasjoner i ein felles uttalelse til Kommunal- og regionaldepartementet.

Viser fra 73 til 76 av totalt 82 artikler