Du er her:

  • Oppland

Artikkelen ble sist oppdatert: 26.08.2016

Nyheter

Myrhauk foto Steve Byland istockphoto

Dronningsetra: DNT på sidespor

11.03.2020 | Sist oppdatert: 11.03.2020

Mange av oss bærer på et bilde av et sted bak de bakerste blånene. Et sted hvor det fortsatt finnes områder med inngrepsfri natur og et intakt naturmangfold. Men det begynner å bli veldig langt mellom slike steder.

Snuen,2006

Mer helhetlig forvaltning av felles fjellområder

Styreleder Hanne Velure i Utmarkskommunenes sammenslutning (USS) advarer i kronikken «Hyttefolk og kommuner, foren dere» mot statlig og regional styring av hytteutbygging i fjellet siden dette kan undergrave kommunen som primær planmyndighet. Innlegget, som stod på trykk i GD og OA, kan tolkes som et motsvar på oppropet fra etablerte nettverk for fjellgrenser i Øyer-, Lillehammer- og Ringsaker og i Valdres. Vi ser behov for noen presiseringer.

Fjell

PRESSEMELDING - NETTVERKET FOR REGIONAL FJELLGRENSE I LILLEHAMMER, RINGSAKER OG ØYER

Flere foreninger og organisasjoner har over lengre tid etterlyst et helhetlig plangrep for fjellområdet Hafjell – Nordseter - Sjusjøen og spilt inn nødvendigheten av å se på dette området under ett. Kommunene Lillehammer, Ringsaker og Øyer har alle et forvalteransvar for arealutviklingen i dette fjellområdet. Forvaltningen bør derfor være basert på samarbeid og samhandling.

IMG_20190216_120416

Planlagt miljøkatastrofe

Miljø-ødeleggelse i nasjonal laksefjord og rasering av reinbeite i Finnmark. Naturvernforbundets landsstyre fordømmer tillatelsen fra Nærings- og fiskeridepartementet om å starte opp den omstridte gruvedrifta ved Repparfjord i Finnmark. Naturvernforbundet vil klage saken inn til Kongen i Statsråd og krever at Regjeringen snur.

Viser fra 9 til 12 av totalt 83 artikler