Du er her:

  • Oppland

Artikkelen ble sist oppdatert: 26.08.2016

Nyheter

Ber om overordna retningslinjer for hytteutbygging i utmark

22.11.2002:

Oppland er Norges største hyttefylke med nærmere 40 000 hytter. Tall fra 2001 viser at det er planlagt ca. 11 000 nye hyttetomter i fylket. Naturvernforbundet ønsker riksdekkende retningslinjer. Men i påvente av slike utfordrer Naturvernforbundet og samarbeidende organisasjoner i FNF fylkeskommunen til å lage retningslinjer for hyttebygging i fylket.

Viser fra 81 til 83 av totalt 83 artikler