Du er her:

Nyheter

361A2758
Fremmede arter

Lupiner lenge lever

Denne overskriften har jeg brukt flere ganger, for å omtale vårt lupinprosjekt som åpenbart var dømt til å mislykkes. Vi fikk nok med advarsler. Allikevel satt vi i gang med noen prøveprosjekter om det var mulig å utrydde den svartelistede lupin på et avgrenset areal. For så å kunne bruke erfaringene til det videre arbeid.

Uttalelse til oppstart kommuneplan samfunnsdel NAK

Iflg. §11-2 Kommuneplanens samfunnsdel, skal den ha en bred samfunnsmessig tilnærming og skal være sentral premiss-setter for andre deler av den kommunale planleggingen. I den forbindelsen synes det mest naturlig for Naturvernforbundet i Valdres å vektlegge overordnete økologiske prinsipper som kommentar til denne planen. I disse prinsipper er det spesielt de innbyrdes forhold som gjelder klima og biologisk mangfold som er viktige for oss å kommentere.

Uttalelse til kommuneplan Øystre Slidre arealdelen

14.02.2022 | Sist oppdatert: 14.02.2022

Som deltaker i Fjellgrensenettverket i Valdres, er vi med på å skrive under deres høringsinnspill. Vår uttalelse er derfor et supplement til dette innspillet. Våre kommentarer er rettet mot én av de fire satsingsområder som omtales i KPS: klima og miljø.

Lupin på Beitostølen
Fremmede arter

RAPPORT LUPINAKSJON 2019 – «Hjelp våre markblomster»

13.11.2019 | Sist oppdatert: 13.11.2019

Naturvernforbundet i Valdres har i samarbeid med aksjonsgruppa «Hjelp våre markblomster» gjennomført en kartlegging av lupinforekomsten i Valdres. Det er også gjennomført rydding av lupin på en del utvalgte områder.

Ryddeaksjon
Søppel

Aksjon Aqua

13.11.2019 | Sist oppdatert: 13.11.2019

Rapport fra Naturvernforbundet i Valdres Naturvernforbundet i Valdres ble invitert med på den store dugnaden «Aksjon Aqua» med bakgrunn i tidligere erfaringer med kartlegging og rydding av søppel, både langs vassdrag og ellers i naturen.

Viser fra 1 til 8 av totalt 32 artikler