Du er her:

Nyheter

Lupin på Beitostølen
Fremmede arter

RAPPORT LUPINAKSJON 2019 – «Hjelp våre markblomster»

13.11.2019 | Sist oppdatert: 13.11.2019

Naturvernforbundet i Valdres har i samarbeid med aksjonsgruppa «Hjelp våre markblomster» gjennomført en kartlegging av lupinforekomsten i Valdres. Det er også gjennomført rydding av lupin på en del utvalgte områder.

Ryddeaksjon
Søppel

Aksjon Aqua

13.11.2019 | Sist oppdatert: 13.11.2019

Rapport fra Naturvernforbundet i Valdres Naturvernforbundet i Valdres ble invitert med på den store dugnaden «Aksjon Aqua» med bakgrunn i tidligere erfaringer med kartlegging og rydding av søppel, både langs vassdrag og ellers i naturen.

0544201105 Reguleringsplan for Juvike grustak

Naturvernforbundet i Valdres er blitt bedt av én av sine medlemmer om en uttalelse angående reguleringsplanen for Juvike grustak. Det aktuelle medlem er hytteeier i området og har sendt oss hytteeiernes merknader til reguleringsplan av 3.desember.

Kommentarer til kommuneplanen Øystre Slidre kommune, samfunnsdelen.

Iflg. §11-2 Kommuneplanens samfunnsdel, skal den ha en bred samfunnsmessig tilnærming og skal være sentral premiss-setter for andre deler av den kommunale planleggingen. I den forbindelsen synes det mest naturlig for Naturvernforbundet i Valdres å vektlegge overordnete økologiske prinsipper som kommentar til denne planen. I disse prinsipper er det spesielt de innbyrdes forhold som gjelder klima og biologisk mangfold som er viktige for oss å kommentere.

Viser fra 1 til 8 av totalt 28 artikler