Du er her:

Topptrimmen i Gausdal

Topptrimmen.

- arrangeres Naturvernforbundet i Gausdal

Topptrimmen

Topptrimmen som arrangeres for 19. året, og er et samarbeid mellom Gausdal Idrettslag og Naturvernforbundet i Gausdal. Topptrimmen har som hensikt å få så mange som mulig ut i naturen og kulturlandskapet, for å styrke både den fysiske og den psykiske helsa.

Artikkelen ble sist oppdatert: 10.05.2016

Nyheter

Klima2
Audun signaliserte at det fortsatt håp i klimaspørsmålet

Klimaforedrag med optimistisk vinkling

20.04.2015 | Sist oppdatert: 20.04.2015

Klimaforedrag kan lett bli håpløse dommedagsprofetier som ganger noen. Audun Randen Johnson, fra Naturvernforbundet sentralt, holdt pedagogisk og inspirerende foredrag på biblioteket på Gausdal Arena mandag 20. april.

Djutjonnskampen,RitaG09
Nye rekorder, i år igjen!

Resultater fra Topptrimmen 2014

658 solgte konvolutter, i underkant av 200 innleverte registreringskort med gjennomsnittlig 10 turer på hvert kort. Dette er resultater etter en usedvanlig flott topptursesong i Gausdal. På de 17 årene Topptrimmen er gjennomført, har vi satt opp kasser med gjestebok på nesten 50 topper. Det flotte turterrenget vi har, er oppdaget! Trim og turer har blitt trendy! Gausdalsnaturen har trolig aldri blitt brukt så mye til trim og rekreasjon som i 2014. Den best besøkte toppen har ikke vært med på registreringskortet i år. Det er Lundevarden i Follebu som har passert 6000 «autografer» til nå! Sti tråkkes opp hele vinteren, og den besøkes både jule- og nyttårskveldsdagen!

Nordre Suluhøgda 2009 011
I anledning 100-årsjubileet!

Jubileumstur til Langsua nasjonalpark 28. juni

05.04.2014 | Sist oppdatert: 05.04.2014

Naturvernforbundet i Oppland arrangerer sammen med DNT Gjøvik og Omegn en tur til Ormtjernkampen og Langsua nasjonalpark den 28. juni i år.

Snuen,2006
Seterdrifta noe tilbake i Gausdal også

Flere setre uten beitende dyr

30.03.2014 | Sist oppdatert: 30.03.2014

Oppland er det største seterfylket i landet, og den tradisjonelle seterdrifta med mjølkeproduksjon står sterkt i Gausdal og i Valdres. Talet på seterbrukarar har likevel gått jamt og trutt nedover i svært lang tid. Dette skjer parallelt med at det blir stadig færre mjølkeprodusentar. På tolv år har halvparten av mjølkeprodusentane i Oppland blitt borte. Seterdrifta er ein sentral del av kulturarven, og beitande dyr og liv på setrene er ein viktig «miljøskapar» i fjellheimen.

Images
Ulven kan ha trukket ut området

Ulvejakt i Gausdal

28.05.2013 | Sist oppdatert: 28.05.2013

Søndag kveld og natt til mandag ble det funnet tilsammen ni lam og ei søye som var angrepet av ulv . Mandag ettermiddag var tallet økt til rundt 20. De nye funnene er gjort i samme området hvor de først ble oppdaget, nemlig ved beitet på kjølen mellom østre og vestre Gausdal ovenfor Solberg-gardene gardene i Bødalen. Samtlige dyr er funnet på meget bregrenset område.

Begynte 1. april 2013

Nasjonalparkforvalter for Langsua er ansatt

09.04.2013 | Sist oppdatert: 09.04.2013

Kjell Joar Rognstad er tilsatt som nasjonalparkforvalter for Langsua. Han kommer fra landbruksavdelingen hos Fylkesmannen i Oppland, der han nå jobber med skogbruk og næringsutvikling.

DSC_0773
Høringsfrist 15. oktober 2013

Ny motorferdsellov på høring

02.04.2013 | Sist oppdatert: 02.04.2013

”Forslag til nytt regelverk for motorferdsel i utmark og vassdrag” på høring med frist 15. oktober. Norske kommuner gir om lag 15 000 – femten tusen – dispensasjoner årlig. Er det slik vi vil ha det?

Viser fra 1 til 8 av totalt 27 artikler