JA til...

Vi i Naturvernforbundet foretrekker å si "Ja til..." der andre sier "Nei eller Tja". Følg med. Og kom gjerne med kommentarer...

Artikkelen ble sist oppdatert: 08.01.2013

Nyheter

Innlegg:

JA til VKR

10.01.2013

«VKR holder Valdres ren» er én av overskriftene på bedriftens nettside. Vi har god grunn til å stole på at slik er det, såfremt vi følger oppfordringen som følger med denne overskriften: «Vær med på sorteringsordningene og hjelp oss med å holde nærmiljøet fritt for avfall».

Ryfossen

Ja til Ryfossen

De siste ti årene har utbyggingen av småkraftverk økt betraktelig. Flere holder småkraft opp som en klimaløsning. Samtidig utgjør summen av små og større inngrep en trussel mot naturmangfoldet