Nyheter

3K1A5390
Klimagassutslipp

Sør-Aurdal best på reduksjon i klimautslipp?

Miljødirektoratet har kommet med nye tall som viser utslipp av klimagasser i kommuner og fylker i 2019. De viser en bedring målt under ett både i de fleste fylker og mange kommuner fra de tall som foreligger for 2018. Men, går man nærmere inn på dataene, så viser det seg at det varierer veldig både fra kildene man måler utfra og utfra et lengre perspektiv enn ett år. Vi har sett på resultatene for Valdres og Innlandet fylke i perioden 2009-2019.

PICT0005
Naturmangfold et kommunalt ansvar

Naturkampen (Sabima - Samarbeidsrådet for biologisk mangfold*)

Naturkampen gir landets 356 kommuner poeng basert på hvilke valg de har tatt innenfor ti utvalgte temaer som påvirker naturen. Vi har sett på resultatet for de seks Valdres kommuner. Tallene er basert på dataene for årene 2017, 2018 og 2019.

Mijljøstatus 2017

09.10.2017 | Sist oppdatert: 09.10.2017

Her følger et utdrag fra Kommunebilder for Valdres, presentert av Fylkesmannen i Oppland

Kommunebilder 2016

Kommunebilder for 2016 kom i september. Det mangler data for Vestre Slidre kommune. Vi presenterer tema Miljø.

Kommunebilder 2015

31.10.2015 | Sist oppdatert: 31.10.2015

Fylkesmannen har kommet med en oppdatert rapport. Vi har sakset fra miljødelen og presenterer Valdreskommunene

Miljøstatus i Valdres

Helt fra vi startet Naturvernforbundet i Valdres, har vi ment at kommunenes miljøstatusrapporter skal være lett tilgjengelig for innbyggerne. Vi erfarer at det fortsatt er langt igjen... Vi velger derfor å presentere et kort utdrag fra fylkesmannens "kommunebilde Valdres 2012". Per 19.09.13 presenterer vi et utdrag fra "kommunebilde Valdres 2013"