Nyheter

1970-2010 temp
Klima

Referat medlemsmøte om klima

Vårt styremedlem Even holdt et foredrag for oss om klima og FNs siste klimarapport. Vi var seks tilhørere, som fikk en interessant oppdatering av tilgjengelig kunnskap om klimaproblematikken. Even presiserte at han ikke er klimaforsker, men han har som journalist lenge vært engasjert i klimaspørsmål.

Styremøte

Styremøte 24.03.22

Tilstede fra styret: Even Tømte, Bjørn Vagstein, Ole Morten Fossli (teams), Fred Kuyper; fra arbeidsgruppe Folkeforskning: Petter Martin Lindstad

styremøte

Styremøte 270122

Teams møte fra kl. 18.00 til 20.00 Fra styret deltok Ole Morten, Martin, Aase, Even og Fred. Invitert med på møtet Trude Nytrøen Pedersen og Tone -Wasbak Melbye.

styremøte

Referat styremøte 09.11.21

Referat styremøte 09.11.21 Nettmøte deltakere: Even, Trude (invitert medlem) og Fred ( Ida Sofie og Ole) Møtet ble holdt etter et møte med lederen og sekretæren for Fylkeslaget Vi presenterte oss og våre aktiviteter og diskuterte hvordan vi kan dra nytte av hverandre. Regner med et kort referat fra fylkessekretæren.

Styremøte

Referat- styremøte -25. januar 2021 - Teams

Presentasjonsrunde; vi tok en runde blant deltakerne på møtet utfra at vi hadde med et tilflyttet medlem Even Tømte, med på møtet. Fra styret: Bjørn Vagstein, Åse Kamben, Fred Kuyper, Åse Kamben, Martin Hansebråten og Ole Morten Fossli-referent.

Viser fra 1 til 8 av totalt 68 artikler