Du er her:

Vern Vinda

Deltakerne i møtet med Olje og energiminister Kjell-Børge Freiberg (Frp). Foto: Fred Kuyper

Vinda

La Vinda få renne fritt!

I dag møtte flere titalls personer opp foran Olje- og energidepartementet for å be om at den siste store fossen i Valdres fortsatt skal få renne fritt.

Olje- og energidepartementet tar i disse dager stilling til søknaden fra Skagerak Kraft om bygging av vannkraftverk med en 3,2 kilometer lang tunnel. En gruppe fra Valdres fikk i dag legge frem sitt syn på saken for olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg (Frp). Naturvernforbundet og Turistforeningen deltok også på møtet.  

Utbyggingsplanene har skapt stor motstand lokalt. Bare i Valdres har 1400 mennesker skrevet under på underskriftkampanjen «Aksjon Vern Vinda», 805 av dem bor i Øystre Slidre. I tillegg har en rekke natur- og friluftsorganisasjoner protestert, og Fylkesmannen i Oppland anbefaler ikke den aktuelle kraftutbyggingen.

Biologen Geir Gaarder i Miljøfaglig utredning fant  8 rødlistearter da han undersøkte området. Han gjorde også funn som oppgraderte verdien av naturtypene langs elva. Hvis kraftverket bygges, står vi i fare for å miste alt dette.

Fra Valdres deltok fem representanter fra lokalbefolkningen i Øystre Slidre. Gudbrand og Ragnhild Dahle, Astrid Bidner, Solveig Rydland og Arne Prestegård bor alle sammen i nærheten av elva og la frem tildels følelsesladete tanker om verdien av Vinda som en urørt elv.  Trond Vatne deltok som representant for DNT Valdres og undertegnede for Naturvernforbundet i Valdres og aksjonsgruppa Vern Vinda.

I denne sluttfasen var det spesielt viktig at følelsene kom frem i presentasjonen av vårt syn. De tekniske deltaljer er velkjente for både den politiske og den faglige ledelse i OED. Valdres delegasjonen gjorde en bra jobb i slik henseende! Vi forventer et positivt resultat fra dette møte.

Referent Fred Kuyper. Deler av denne teksten er tatt fra nettsiden til Naturvernforbundet, Publisert 24.09.2018 av Tor Bjarne Christensen

Artikkelen ble sist oppdatert: 25.09.2018