Du er her:

Nyheter

Snuen,2006

Mer helhetlig forvaltning av felles fjellområder

Styreleder Hanne Velure i Utmarkskommunenes sammenslutning (USS) advarer i kronikken «Hyttefolk og kommuner, foren dere» mot statlig og regional styring av hytteutbygging i fjellet siden dette kan undergrave kommunen som primær planmyndighet. Innlegget, som stod på trykk i GD og OA, kan tolkes som et motsvar på oppropet fra etablerte nettverk for fjellgrenser i Øyer-, Lillehammer- og Ringsaker og i Valdres. Vi ser behov for noen presiseringer.

Fjell

PRESSEMELDING - NETTVERKET FOR REGIONAL FJELLGRENSE I LILLEHAMMER, RINGSAKER OG ØYER

Flere foreninger og organisasjoner har over lengre tid etterlyst et helhetlig plangrep for fjellområdet Hafjell – Nordseter - Sjusjøen og spilt inn nødvendigheten av å se på dette området under ett. Kommunene Lillehammer, Ringsaker og Øyer har alle et forvalteransvar for arealutviklingen i dette fjellområdet. Forvaltningen bør derfor være basert på samarbeid og samhandling.

IMG_20190216_120416

Planlagt miljøkatastrofe

Miljø-ødeleggelse i nasjonal laksefjord og rasering av reinbeite i Finnmark. Naturvernforbundets landsstyre fordømmer tillatelsen fra Nærings- og fiskeridepartementet om å starte opp den omstridte gruvedrifta ved Repparfjord i Finnmark. Naturvernforbundet vil klage saken inn til Kongen i Statsråd og krever at Regjeringen snur.

Viser fra 1 til 4 av totalt 75 artikler