Nyheter

IMG_0146
Medlemsmøte

Bålmøte om klima

Vi skal ha et medlemsmøte med foredrag om FNs klimapanel siste klimarapport. Foredrag ved Even Tømte, styremedlem og journalist. Diskusjon om hva vi kan gjøre hver for oss og som naturvernlag.

Gran, gammel naturskog
Skogvern

Om vern

En kronikk i lokalavisa (og mange andre aviser i Norge) med overskrift "Bruk av skogen er også vern", skrevet av admin, dg,leder og kommunikasjonsansvarlig i Det norske Skogselskapet, førte til et leserinnlegg med overskriften "Om vern". Den ble skrevet på Skogens dag. Den dagen var det også presentasjon av Skogkur 2030 - et samarbeidsprosjekt mellom WWF, Sabima, Naturvernforbundet og Natur&Ungdom.

IMG_0181
Organisasjonsarbeid

Årsmøte 2022

Velkommen til årsmøte i Naturvernforbundet i Valdres på mandag 7.mars kl. 19.00 i festsalen til museet på Fagernes. Før årsmøtet temamøte om Folkeforskning. Se egen omtale. Vanlige årsmøtesaker. Valg av utsending til årsmøtet i fylkeslaget og til Landsmøte i Naturvernforbundet.

Rodlista lav Huldrestry2
Åpent møte

FOLKEFORSKNING SOM KAN ENGASJERE!

24.02.2022 | Sist oppdatert: 24.02.2022

Åpent (for alle) møte i forkant av årsmøtet til Naturvernforbundet i Valdres. Mandag 7.mars kl. 19.00 i festsalen til Museet på Fagernes. Gratis inngang. Kaffe, kaker og frukt.

CIMG3427
Skogvern

Nye verneområder i Valdres

11.02.2022 | Sist oppdatert: 11.02.2022

Statsforvalteren i Innlandet melder i dag to nye verneområder i Valdres, begge i Vestre Slidre. Målet er å øke vern av skog opp mot 10%. Det er snakk om frivillig vern.

Familiepåsykkel
Bærekraft

Bærekraft og arealinngrep

Øystre Slidre kommune har bedt om kommentarer og innspill til arealdelen i det nye planprogrammet. Et ord som går igjen, er bærekraft og må oppfattes som det: bærekraft i rette betydningen. Jeg tok meg tid til å lese meg opp på hva bærekraft handler om og har etter hvert kommet til at ordet brukes til både pass og upass.

361A0672
Hytteparadokset

Hytteparadokset. Hva er sunn fornuft?

06.12.2021 | Sist oppdatert: 06.12.2021

Da jeg startet å lese artikkelserien «Hytteparadokset» i avisa Valdres, stilte jeg meg selv spørsmålet om betydningen av ordet paradoks. Jeg skjønte at det hadde noe med motsetningsforhold å gjøre, men tok meg tid til å lese meg opp på begrepet paradoks.

361A4125
Bålmøte

Resterende villmark i Norge

22.10.2021 | Sist oppdatert: 22.10.2021

Bjørn Henrik Stavdal Johansen er en engasjert foredragsholder når han snakker om villmark og natur. Med sin bakgrunn som naturforvalter og -formidler ved Rovdyrsenteret på Flå i Hallingdal har han god kompetanse om temaet han snakket om for 20 tilhørere under bålmøtet i Naturvernforbundets regi ved Fløafjorden på Leira: Resterende villmark i Norge.

Viser fra 1 til 8 av totalt 141 artikler