Nyheter

NVV 115
Miljøstatus

Kommunenes miljøoversikt

12.08.2015

Bladet «Natur & Miljø», Naturvernforbundets medlemsblad, har utarbeidet en oversikt over hva kommunene gjør med miljøet. Denne oversikten er basert på tall fra Statistisk sentralbyrå, KOSTRA, Enova og Rovbasen. Vi presenterer resultatene for Valdres kommuner.

IMG_3964
Forsøpling

2720 kg søppel fra Bagnskleiva

19.07.2015

2720 kg søppel er samlet, båret opp, heist opp og kjørt bort med en diger lastebil til en 20 kubikkmeter stor kontainer som VKR velvillig har stilt opp for at den videre behandlingen av avfallet kan skje på en forskriftsmessig og forsvarlig måte. Fjorten personer har deltatt i aksjonen, «med livet som innsats». Stupbratte hellinger, glatte mosete steiner, asbestholdige materialer og møkk etter folk som ikke tenker konsekvensene av sine handlinger.

IMG_3914
Fornybar energi

Balansekraft fra Tyin?

08.06.2015

Det pågående forskningsprosjektet HydroBalance under CEDREN (http://www.cedren.no/Home.aspx) undersøker blant annet de lokale effektene knyttet til fremtidens kraftproduksjon. Tyin er ett av de vann som er med i denne vurderingen. Naturvernforbundet i Valdres deltok i et fokusgruppemøte, sammen med tre lokale grunneiere og en representant for Jeger og Fisk i Vang, for å diskutere 6 tema som presentert her:

IMG_0140
Friluftsåret 2015

Tur langs Vinda

04.06.2015

I samarbeid med fylkeslaget organiserte vi en tur langs Vinda, kombinert med en samling hvor tema var vassdragsøkologi og de gjenstående utbyggingsplaner av 5 elver i den såkalt Kraftpakka Valdres

107
Ta vare på naturen

Strandryddedagen 9. mai 2015

04.05.2015

Strandryddedagen er en årlig, landsomfattende miljøbegivenhet der en rydder Norges strender frie fra plast og søppel. Vi (= «Hold Norge Rent») begynte i 2011 og har vokst hvert år siden. Hold Norge Rent er en uavhengig forening som jobber for å engasjere frivillige til opprydning av søppel og farlig avfall i norsk natur, og for å forebygge forsøpling.

IMG_3774
veisatsing

Stamveg gjennom Valdres

16.04.2015

Valdres debattene inviterte til en debatt med spørsmålet «Treng vi egentlig stamvegen?». I panelet var samtlige fra Senterpartiet, noe som kunne ha preget debatten noe uheldig. Det gjorde det faktisk ikke.

Til naturens beste
Utmarksforvaltning

Møte om utmarksforvaltning

24.03.2015

I forkant av årsmøtet ble det holdt et møte om forenkling av utmarksforvaltning. Generalsekretæren i Naturvernforbundet Maren Esmark og rådgiver i Fjellnettverket Ingvild Elise Ihle holdt hver sin innledning og der etter var det debatt.

IMG_0842
Biologisk mangfold

Villmarkspreget skog har store biologiske verdier

17.03.2015

En ny studie dokumenterer for første gang at det er store biologiske verdier i villmarkspregede skogområder. Samtidig fjerner regjeringen beskyttelsen av disse områdene og gir offentlig støtte til veibygging i uberørte områder.

Viser fra 33 til 40 av totalt 120 artikler