Nyheter

IMG_0828
Småkraft

Småkraftpakke Valdres

02.02.2015

Vi har fått inn følgende melding fra NVE om den videre prosessen med utbygging av småkraftverk i Valdres: "Småkraftpakke Valdres er planlagt sendt på høring i vinter med 3 måneders høringsfrist, og vi legger opp til befaring i september. " Mvh Steinar Pettersen seniorrådgiver Konsesjonsavdelingen Seksjon for småkraftverk (KSK) Norges vassdrags- og energidirektorat

IMG_0259
Småkraftverk

Ygna kraftverk

02.02.2015

NVE mener at pga. konflikter med forekomst av rødlistearter i flere truethetskategorier og hensynskrevende naturtyper av A-verdi, er ulempene ved tiltaket større enn fordelene og dermed er ikke kravet i vannressursloven § 25 oppfylt. Det gis ikke konsesjon til å bygge Ygna kraftverk.

IMG_7365
Naturvern i 100 år

Godt Nyttår!

31.12.2014

Det nærmer seg slutten på et år preget av viktige hendelser i et naturvernperspektiv. 100-årsfeiringen av Norges Naturvernforbund er en av dem...

Cinclus_cinclus_R(ThKraft)
Naturvernforbundet 100 år!

Valdres. Elvenes dal!

27.11.2014

Etter en serie bilder med praktfulle blomster som vokser i nær tilknytning til våre vassdrag ved Tanaquil Enzensberger og en flott presentasjon av fossekallen, elvas tøffeste fugl ved Trond Øigarden, fikk vi en statusbeskrivelse av vannets økologiske kvaliteter ved prosjektleder for Vannområdet Valdres, Ellen Margrethe Stabursvik.

Fløafjorden
Miljøstatus i Valdres

Kommunebilder Valdres 2014

11.11.2014

Vi har nå lagt inn et utdrag av Fylkesmannens Kommunebilder for 2014 under fanen Miljøstatus. Klikk deg nedover i artikkelen fra 2012.

IMG_3321
Vinda

Sluttbefaring Vinda Kraftverk

23.10.2014

Onsdag 22.oktober ble det gjort en sluttbefaring på initiativ fra NVE. Alle som har kommet med uttalelser på den tidligere omtalte konsekvensanalysen utført av Norconsult, var invitert.

Viser fra 41 til 48 av totalt 120 artikler