Du er her:

Energifrigjøring fjerner behov for kraftlinje

- Det er unødvendig å bygge ny 132 KV kraftlinje mellom Rosten og Vågåmo. Frigjøring av strøm vil i fremtiden være viktigere enn å produsere ny strøm. Energifrigjøring lønner seg både økonomisk og klimamessig, sier fylkessekretær Ole Morten Fossli i Naturvernforbundet i Oppland.

- Av samme grunn stiller vi oss avvisende til foreslåtte planer om utbygging av Rosten kraftverk. Uten kraftverk er det selvsagt heller ikke behov for kraftlinje, slår Fossli fast.

Naturvernforbundet viser videre til at utbyggingsplanene, om de skulle bli gjennomført, vil ha negative konsekvenser for biologisk mangfold i Lågens nærområde. Samtidig peker Naturvernforbundet på at kraftlinjen uansett trasevalg vil gi uønskede landskapsmessige konsekvenser.

- Vi er forøvrig kjent med den store lokale motstanden mot den planlagte 132 KV-ledningen Rosten - Vågåmo, og vi gir vår fulle støtte til denne motstanden, konkluderer Naturvernforbundets fylkessekretær.