Du er her:

Ole Morten Fossli

Langsua nasjonalpark.

Friluftsliv - en selvfølge i fremtiden?

Ikke alle deler mitt syn på klimaendringene; om de er menneskeskapt eller ikke. Men jeg møter oftere enn før folk som synes at været ikke er som før. Løvskogen vokser no grassalt. De savner noen fugler om våren. Det var lite insekter på forsommeren. Skyene på himmelen er annerledes nå og det regnet oftere og kraftigere.

Ikke alle deler mitt syn på klimaendringene; om de er menneskeskapt eller ikke.

I hvilken grad klimaendringer er forårsaket av
menneskelig aktivitet eller ikke får bli et annet leserinnlegg.

Men jeg møter oftere enn før folk som synes at været ikke er som før.
Løvskogen vokser no grassalt. De savner noen fugler om våren. Det
var lite insekter på forsommeren. Skyene på himmelen er annerledes
nå og det regnet oftere og kraftigere. Og de jeg har opplevd bemerke
dette viser ikke ellers mer engasjement for natur og miljø enn folk
flest. De har heller ikke noen naturfaglig utdannelse. Men de bruker
ofte naturen til friluftslivsaktiviteter, for det meste turer i skog
og mark der de får oppleve stillheten. Og de som vandrer i stillhet
observerer kanskje bedre enn andre det som skjer rundt seg i naturen
og i livet ellers.
Friluftsliv er en selvfølge for oss nordmenn. Vi er stolte av vår
natur. Når vi får besøk fra utlandet er det viktig for mange å
vise fram fjellet, dalen, fjorden, skogen, elgen og vasstrosten. Når
vi skal Integrere våre nye landsmenn inkluderer det ofte innføring i
norske friluftlivstradisjoner som fiske, bær- og soppsanking, turer i
skog og fjell. Og det arrangeres tur til vår høyeste fjelltopp for
å knipse det synlige bevis. Selfies med det norske flagg. Mer
integrerte er det neppe mulig å bli.
Turismen bygger også i stor grad på bruk av naturen.

Tidligere mest som kulisse, nå mer og mer som arena for friluftslivsaktiviteter av
mange slag. En næring i stor vekst.

Bærebjelken i flere og flere lokalsamfunn i distriktene.
Naturen er der, har alltid vært der, og vil alltid være der.

Klima har det alltid vært og vil det alltid bli. Men vil det endres? Vil vi
få andre utfordringer enn i dag? Kanskje vil redningsaksjoner dreie
seg om å få folk ut av områder som over natten har fått flomstore
elver om sommeren og ekstreme snømengder om vinteren. Vil jordras bli
like vanlig som snøras? Vil fremmede arter dukke opp hos oss og
bringe med seg smittefare eller være en direkte trussel for oss?

Hva slags endringer av vær, klima, dyre- og planteliv kan vi vente
oss? Vil dette endre måten vi bedriver friluftsliv på? Vil det endre
våre etterkommeres mulighet til å bruke naturen til friluftsliv og
redusere deres livskvalitet? Eller vil vi kunne tilpasse oss, ganske smertefritt.
Dette er mange av de spørsmål jeg og mange med meg har, men har vi svar?

Vi skulle gjerne visst mer om det, og det har vi mulighet til på Raufoss i Vestre Toten den 1. september.

Der holdes et seminar i forbindelse med «Festivalen friluftsliv for alle».

Seminaret skal prøve å belyse mange av disse problemstillingene.

Vi får høre Christian Steel fra Sabima, Inger Hanssen Bauer Norsk Klimaservicesenter.

Forsker og filosof Per Ingvar Haukeland med flere.

Som avslutning holdes et framtidsverksted med representater fra ungdom

og politikere ledet av Trond Berg, kjent fra NRK.
 

Når folk reiser fra byen og ut på landet for å oppleve friluftsliv,

bør de kunne gjøre det samme for å delta på et seminar om friluftsliv.

Det er på Raufoss det skjer.

 

Og som friluftslivet ellers-er det gratis.

Skrevet av Bjørn Frøsaker, Naturvernforbundet i Gjøvik, Toten, Land
 

 


 

 

I