Du er her:

Innspill til Forvaltningsplan for Reinheimen

Naturvernforbundet i Oppland har sendt sine kommentarer til høringsdokumentet om forvaltningsplan. Fylkeslaget peker på at en konkret og detaljert plan er nødvendig og begrunner dette.

Reinheimen nasjonalpark og tilliggende landskapsvernområder har nasjonal og internasjonal betydning. Forvaltning av disse områdene må derfor sees i et større geografisk perspektiv. Behov utover de umiddelbare lokale interessene må reflekteres i styringsdokumentet, som planen er ment å være, skriver Naturvernforbundet blant annet i sin uttalelse som er sendt til Kontaktutvalget for Reinheimen.