Du er her:

Invitasjon til temamøte om biologisk mangfold


Fjellrev. Foto: Kjell M. Derås
Å få på plass en ny, sterk lov om naturmangfold er en en høyaktuell del av Naturvernforbundets arbeid for det biologiske mangfoldet, som helt fra starten for snart hundre år siden har vært organisasjonens kjerneområde. Nå inviteres medlemmer og lokallag til møte med nettopp dette temaet.
Alle medlemmer, lokallag og fylkesstyremedlemmer i Naturvernforbundet i Oppland inviteres med dette til:

Temamøte om biologisk mangfold og åpent fylkesstyremøte
Sted: Valdresstogo, med inngang på baksiden av DNBNors lokaler på Fagernes
Tid: Lørdag 22. november 2008, kl. 12.00 - 18.00.

Program:

- Temamøte om biologisk mangfold - innledning ved fylkesleder Kjell Fredrik Løvold

- Lunsj – Naturvernforbundet i Oppland og lokallaget i Valdres byr på enkel lunsj

- Åpent fylkesstyremøte.

Saksliste for det åpne fylkesstyremøtet:

1. Gjennomgang av protokoll fra møtet 27.09.2008 2. Oppdatering økonomi, status regnskap og likviditet.
3. Styrking av økonomien gjennom ”Naturpartneravtaler”
4. Framdrift i etablering av regionlag Nord-Gudbrandsdal.
5. Områdevern
a) Dovrerådet, lokal forvaltning av nasjonalparker
b) Dovrefjell, Snøheimveien
c) Aktivitetsrapport 6. Eventuelt.

Medlemmer og lokallag bes også om å komme med innspill på saker.

Fylkeslagets styre, fylkessekretær og Naturvernforbundet i Valdres står for den praktiske gjennomføringa av arrangementet.


Vel møtt!

Kontaktperson: Ole Morten Fossli, fylkessekretær, Naturvernforbundet i Oppland, tlf.: 974 83 205