Du er her:

Kutt klimagassutslippene!

Skal vi stanse klimatrusselen, må utslippene kuttes i den rike del av verden, og utslippsveksten må reduseres i den fattige del av verden. Utslippene i rike land må kuttes med 40 prosent fra 1990-nivå innen 2020, og utslippsveksten i fattige land må bli betydelig lavere enn prognosene viser. Regjeringen må i den kommende klimameldingen sørge for at det blir satt i verk større klimatiltak her hjemme og gjøre det langt dyrere og vanskeligere å slippe ut klimagasser.

Det historiske ansvaret for klimakutt ligger hos de rike landene. De må sørge for utslippskutt både i egne land og bidra med hoveddelen av den finansieringen som trengs for å oppnå utslippskuttene i de fattige landene.

Regjeringen skal ha ros for sin internasjonale innsats, særlig satsingen for å ta vare på regnskogen er et viktig klimatiltak. Men her hjemme mangler vi gjennomføring av tiltak og virkemidler som kutter utslippene. Utslippskutt i rike land er helt avgjørende for at store utviklingsland som Kina og India skal bli med på en ny klimaavtale. Den rød-grønne regjeringen må stake ut en offensiv klimapolitikk i den varslede stortingsmeldingen. Naturvernforbundet i Oppland forventer at denne meldingen legges fram så raskt som overhodet mulig.

En sterk og tydelig satsing på utslippskutt på hjemmebane med energifrigjøring som et avgjørende tiltak vil ha en positiv effekt på grønne arbeidsplasser og teknologiutvikling i Norge. Norsk næringsliv vil tjene på en forutsigbar politikk som sikrer konkurransedyktigheten i en global lavutslippsøkonomi. Mangel på handling nå vil være en trussel mot framtidas arbeidsplasser i Norge. Da vil utslippskuttene måtte bli større og komme raskere. Derfor er det bedre å starte omleggingen nå og dermed sikre en framtidsrettet næringsutvikling.

 

Naturvernforbundet i Oppland

Bjørn Frøsaker

Artikkelen ble sist oppdatert: 07.09.2011