Du er her:

  • Oppland
  • Nyheter
  • Naturvernforbundet i Oppland holder årsmøte lørdag 25. mars på Birkebeineren Hotell, Lillehammer

Naturvernforbundet i Oppland holder årsmøte lørdag 25. mars på Birkebeineren Hotell, Lillehammer


Ill.foto: Jan Helge Rambjør
Temaet for årsmøtet i 2006 er arbeidet med den nye loven om naturmangfold. Arbeidsprogram og handlingsprogram 2006 Årsberetning 2005 Alle medlemmer i fylket er velkomne!
INNKALLING TIL ÅRSMØTE 25. MARS PÅ BIRKEBEINEREN HOTEL, LILLEHAMMER

Kl. 10.00 Kaffe og rundstykker

Kl. 10.30 Velkommen v/leder

Årsmøtesaker

Sak 1: Valg av ordstyrer

Sak 2: Valg av protokollunderskrivere

Sak 3: Valg av referent

Sak 4: Årsmelding

Sak 5: Regnskap

Sak 6: Budsjett

Sak 7: Arbeidsprogram/Handlingsprogram

Sak 8: Innkomne forslag

Sak 8: Valg

Kl. 13.00 Lunsj

Kl. 14.00 Tema: Naturmangfoldloven v/leder i Norges Naturvernforbund Lars Haltbrekken. Bakgrunnen for å velge dette temaet er bl.a. at Naturvernforbundet og DNT planlegger en aksjon til sommeren.

Kl. 16.00 Avslutning

Forslag til årsmøtesaker leveres innen 10. mars og kan sendes til Naturvernforbundet i Oppland, Postboks 368, 2602 Lillehammer, e-post: na-i-o@online.no.

Forslag til valgkomiteen, henv. Thomas Klevmark tlf. 61323513.

Stemmerett har styret og utsendinger valgt på lokallagenes årsmøter. Navn på disse, og gjerne andre som kommer bes oppgitt til fylkeskontoret før årsmøte. Fylkeskontorets tlf: 97 48 32 05

Egenbetaling for lunsj til ikke delegater: kr. 180,-

Les tidligere sak om årsmøtet og tema Naturmangfoldloven