Du er her:

Nytt regelverk for motorferdsel i utmark og vassdrag


Ill.foto: Wikipedia
Vil ro og stillhet i fjell og utmark fremdeles være et sikker kvalitet ved norsk friluftsliv dersom regjeringen får det som den vil? Nytt regelverk for motorferdsel i utmark og vassdrag skal vedtas i løpet av neste halvår. Vil rikspolitikerne fortsette en restriktiv forvaltningslinje med å legge naturen og naturopplevelse som den prioriterte verdi til grunn? I så fall må de ikke være unnfalne nå, skriver Naturvernforbundet i Oppland i et leserbrev.
Leserbrevet er tidligere publisert i lokal og regionaviser i fylket og gjengis i sin helhet her:

Nytt regelverk for motorferdsel i utmark og vassdrag

Vil ro og stillhet i fjell og utmark fremdeles være et sikker kvalitet ved norsk friluftsliv dersom regjeringen får det som den vil? Nytt regelverk for motorferdsel i utmark og vassdrag skal vedtas i løpet av neste halvår. Vil rikspolitikerne fortsette en restriktiv forvaltningslinje med å legge naturen og naturopplevelse som den prioriterte verdi til grunn? I så fall må de ikke være unnfalne nå.

Vil ro og stillhet i fjell og utmark fremdeles være et sikker kvalitet ved norsk friluftsliv dersom regjeringen får det som den vil? Nytt regelverk for motorferdsel i utmark og vassdrag skal vedtas i løpet av neste halvår. Vil rikspolitikerne fortsette en restriktiv forvaltningslinje med å legge naturen og naturopplevelse som den prioriterte verdi til grunn? I så fall må de ikke være unnfalne nå.

Direktoratet for Naturforvaltning har laget et solid arbeidsdokument som grunnlag for sitt høringsforslag om endring av regelverk for motorferdsel i utmark og vassdrag. Naturvernforbundet i Oppland vil oppfordre politikerne om å vedta høringsforslaget, der intensjonen fra dagens forslag blir videreført og styrket.

Å hegne om den sårbare stillheten, forebygge unødig slitasje på vegetasjon og fauna trygges best ved, først og fremst, at
- man ikke åpner for fritidskjøring som snøskuter-safari og sightseeingsturer med helikopter.
- det ryddes opp i gråsoner når det gjelder kjøring til nytteformål,
- fylkesmannsembetet er søknadsbehandlende instans, på saker det i dag er sprikende praksis,
- ved næringsvirksomhet i utmarka vil leiekjøring, innpasset i de kommunale motorferdselplanene, være hovedregelen.

Det er nå politikerne må forvalte for framtidig bruk av disse områdene. Vi vet alle at en innstramming av motorisert ferdsel vil være umulig etter perioder / år med frislepp. Naturvernforbundet i Oppland håper således på at politikerne ikke selger denne ressursen til bøndene i bytte for den dårlige utviklingen de norske matvareprodusenter har.

For Naturvernforbundet i Oppland
Heidi Feren Kaltenborn
---

Les høringsuttalelse fra Naturvernforbundet i Oppland: Ut mot motorferdsel

Les høringsuttalelsen fra Norges Naturvernforbund sentralt: Støtter DNs forslag til nytt regelverk for motorferdsel i utmark

Temaside: Motorferdsel i utmark

Les relaterte saker:
23.03.2008 Full støtte til strengere regelverk for motorferdsel i utmark og vassdrag
10.03.2008 Fornuftig forslag fra DN til ny motorferdsellov!
31.01.2008 "Motorferdselloven - Kommunalt anarki..."
24.01.2008 Bred allianse støtter restriktiv lovgivning om motorferdsel i utmark

Les innspill fra andre av Naturvernforbundets fylkeslag:
- Naturvernforbundet i Vest-Agder: "Om forslag til nytt regelverk for motorferdsel i utmark og vassdrag"
- Naturvernforbundet i Telemark: "Nytt regelverk for motorferdsel ..."
- Felles uttalelse fra Oslo/Akershus og Buskerud: "Nytt regelverk for motorferdsel ..."

La naturen gå i arv! Bli medlem du også!

Få Naturvernforbundets ukentlige nyhetsbrev gratis på e-post