Du er her:

Økonomisk vekst avhengig av naturens mangfold

En ny rapport som ble presentert under FNs store partsmøte om naturmangfold i Bonn, viser at en langsiktig økonomisk vekst i verden er helt avhengig av at vi bevarer mangfoldet i naturen.
Dette skriver Fred Kuyper i et leserinnlegg som først ble publisert i Oppland Arbeiderblad 2. juli, 2008. Han har skrevet innlegget for Naturvernforbundet i Valdres og fortsetter slik:

Rapporten slår også fast at det er verdens fattige som taper mest når naturens mangfold blir mindre og mindre.

Rapporten heter The economics of ecosystems & biodiversity og er skrevet av Pavan Sukhdev, en ledende økonom i Deutsche Bank. Det er den tyske miljøvernministeren Sigmar Gabriel og EUs miljøkommissær Stavros Dimas som har fått rapporten laget.

En slik rapport om de økonomiske konsekvensene ved tap av artsmangfoldet i naturen og hele økosystemer vil bli et svært nyttig verktøy i det videre arbeidet med å stoppe tapet av arter i naturen, sier Norges delegasjonsleder under møtet i Bonn, Lindis Nerbø.

I rapporten heter det at vi fram til i dag ikke har klart å fastsette den virkelige verdien av naturen, og at dette er grunnen til at vi utsletter arter og hele økosystemer i et rasende tempo. Nettopp ved å være bevisst en slik verdi vil vi også kunne se hva vi faktisk står i fare for å tape hvis vi ikke snur denne negative trenden og stanser tapet av naturmangfold.

I Sukhdevs forord til rapporten nevner han selv tre punkter han mener er svært viktige:

- Fattigdom og tapet av økosystemer og naturmangfold er uløselig knyttet sammen. Rapporten slår fast at det er de fattigste som er mest avhengig av naturen gjennom jordbruk, fiske, dyrehold og skogbruk i liten skala.

- Det etiske problemet ved å utrydde arter i naturen. Risikoen, usikkerheten og begrensningene vi legger for framtidige generasjoner.

- At det videre arbeidet for å stanse tapet av naturmangfoldet må rette seg mot de menneskene som tar avgjørelser på lokalt nivå; politikere, bedrifter og den enkelte innbygger.

Rapporten kan bli like viktig i kampen for naturmangfoldet som Stern-rapporten har vært i arbeidet med å stanse klimaendringene, sier Nerbø.

Omtalen av denne rapporten finner vi på Miljøverndepartementets nettside, publisert 29. mai 2008. Omtrent samtidig har statsråd Erik Solheim sendt et postkort til samtlige kommuner i Norge med en anbefaling om å ta vare på en utvalgt, mer eller mindre truet art.

Oppgaven synes overkommelig: å ta vare på en enkel art må være mulig, forutsatt vilje til innsats og prioritering av midler til et prosjekt som kan bli en viktig øvelse i det videre arbeid med å ta vare på biomangfoldet i kommunenes regi.

Naturvernforbundet i Valdres oppfordrer alle Valdres kommuner til å presentere en plan for oppfølging av Miljøverndepartementets oppfordring for offentligheten.

Vi er mer enn gjerne beredt til å delta i prosjektarbeidet og ser fram til et godt samarbeid med kommunene.

For Naturvernforbundet i Valdres Fred Kuyper Styremedlem