Du er her:

Ørsal Johansen og klimaet

En ny ekspert på klimaspørsmål har trådt fram. Stortingsrepresentant Morten Ørsal Johansen har i et par innlegg i GD kunnet berolige oss med at vi ikke har - og heller ikke vil få – noen problemer med klimaet. For eksempel slår han suverent fast at det ganske enkelt er fysisk umulig at en konsentrasjon på 0,039 % CO2 i atmosfæren kan ha noen påvirkning på klimaet. Videre at det – igjen ganske enkelt – ikke er mulig å måle gjennomsnittstemperaturen på kloden. Merkelig da at flertallet av verdens forskere innen klimarelaterte områder – som formodentlig langt de fleste har høyere naturvitenskapelig utdanning og solid forskererfaring – har klart å overse disse enkle sannhetene.

Ørsal Johansens innlegg er et sammensurium av ukvalifiserte påstander og halvfordøyd kunnskap. Et eksempel på det siste kan være påstanden om at IPCC nå har ”innsett” at klimaet ikke vil endres i særlig grad i løpet av de nærmeste 30 år. Men det har de da heller aldri påstått. Det er jo nettopp det lumske ved klimakrisa at det vi gjør nå og i de nærmeste årene, først vil ha betydelige konsekvenser flere tiår inn i framtida. Da vil det imidlertid være for seint å snu utviklingen. En annen påstand – allerede referert – er at det ikke er mulig å måle gjennomsnittstemperaturen på jorda. Til det kan jeg opplyse at The Berkeley Earth Surface Temperature Study, ved å analysere 15 ulike kilder (blant dem NASA), den 20. oktober i 2011 fastslo at det er pålitelig grunnlag for å si at jordas temperatur har steget med 1 grad siden midten av 1950-tallet. Link følger, for de som måtte være interesserte: http://www.sciencedaily.com/releases/2011/10/111021144716.htm

Men det har lite for seg å diskutere Ørsal Johansens påstander enkeltvis. Det som imidlertid er sterkt betenkelig, for ikke å si skremmende, er at landet vårt styres av mennesker som heller vil ta sine beslutninger på grunnlag av synsing og ønsketenkning enn å basere dem på det vi tross alt har av vitenskapelig grunnlag. IPCC og verdens klimaforskere er selvfølgelig ikke ufeilbarlige. Men om klimaspørsmål vet de til sammen uendelig mye mer enn Ørsal Johansen og jeg. Det er jeg villig til å anerkjenne og innrette meg etter, men tydeligvis ikke Ørsal Johansen.

 

Paul Lindviksmoen

Naturvernforbundet i Oppland

Artikkelen ble sist oppdatert: 21.02.2012