Du er her:

Oslomarka-loven - en helt nødvendig lov


Oslomarka Foto. K. Kværnsveen
Årsmøtet i Naturvernforbundet i Oppland ønsker ny lov om Oslomarka velkommen! Marka rundt Oslo utgjør 4% av landets areal, men er det viktigste friluftsområdet for ca 25% av landets befolkning. Marka rundt Oslo har gjennom mange år hatt stort press, og det er derfor viktig å verne Marka mot ytterligere utbygging, samt fortsatt vern mot motorisert ferdsel.

Vi må sikre natur- og kulturmiljøet i alle deler av Marka, slik at det biologiske mangfoldet bevares, og slik at mennesker som bor i og nær byen kan nyte et rikholdig friluftsliv.

For
Styret i Naturvernforbundet i Oppland Ole Morten Fossli