Du er her:

Ole Morten Fossli

Demonstrasjon i Bergen mot dumping av gruveavfall i Repparfjorden.

Planlagt miljøkatastrofe

Miljø-ødeleggelse i nasjonal laksefjord og rasering av reinbeite i Finnmark. Naturvernforbundets landsstyre fordømmer tillatelsen fra Nærings- og fiskeridepartementet om å starte opp den omstridte gruvedrifta ved Repparfjord i Finnmark. Naturvernforbundet vil klage saken inn til Kongen i Statsråd og krever at Regjeringen snur.

Den 14. februar 2019 en merkedag for godkjenning av planlagt miljø-ødeleggelse

Stikk i strid med all fornuft godkjente Nærings- og fiskeridepartementet driftskonsesjonen til Nussir ASA om å etablere gruvedrift ved Repparfjord. Gruveselskapet planlegger å dumpe gruveslam i en av Norges få gjenværende nasjonale laksefjorder.

Det er ikke bare livet i havet som blir påvirket og ødelagt.

Den planlagte gruva ligger både midt i reinbeitedistriktet Fiettar 22, og i flyttleia for reinbeitedistrikt 20 Fála.

Naturvernforbundets landsstyre fordømmer på det sterkeste avgjørelsen fra Næringsdepartementet, og krever at regjeringen snur i saken.

Les mer om saken på https://naturvernforbundet.no/getfile.php/13140059-1550343906/Dokumenter/h%C3%B8ringsuttalelser%20og%20brev/2019/LAS%2001-15-19%20Eventuelt%20Endelig%20uttalelse%20Repparfjord.pdf

Lørdag 15.februar var det demonstrasjoner flere steder i landet.

Engasjer deg du også, delta på underskriftskampanjer og i sivil ulydighet om nødvendig.

Artikkelen ble sist oppdatert: 17.02.2019