Du er her:

Samferdselssaker i Oppland

Naturvernforbundet i Oppland går mot firefelts Riksvei 4 fra Mjøsbroa til Oslo med 110 km/t fartsgrense på skal inn i ny NTP. Les også Naturvenforbundets innspill til NTP 2022-2033 og rapporten Fossilfritt Norge

Her kan du lese rapporen Fossilfritt Norge

Her kan du lese innspillet til NTP

Artikkelen ble sist oppdatert: 15.06.2020