Du er her:

Strålvatnet er en våtmarksperle i Nord-Fron. DNTs nye hytte skulle bygges i bakkant av bildet, men blir nå flyttet.

Strålvatnet er en våtmarksperle i Nord-Fron. DNTs nye hytte skulle bygges i bakkant av bildet, men blir nå flyttet.

Strålmyra reddet!

I slutten av april fikk Naturvernforbundet en etterlengtet og fantastisk nyhet: DNT skrinlegger hytteplanene ved Strålvatnet i Oppland.

Strålmyra er et inngrepsfritt område som er unikt med verneverdier på internasjonalt og nasjonalt nivå, og i høyeste grad på regionalt og lokalt. Våtmarksområdet, som er svært lite forstyrret av trafikk og derfor huser et antall truede og sky fuglearter som få andre, ble reddet på målstreken. Myrhauken kan trygt vende tilbake, sammen med dobbeltbekkasin, sjøorre, lappspurv, «fjellets sølvklokke» blåstrupa, og en rekke andre rødlistede arter. Strålmyra er ekte villmark, og skal fortsette å være det.

Planene var kommet svært langt. Den norske Turistforening Gudbrandsdalen (DNT) skulle bygge ny turisthytte i det unike naturområdet, tross at de hadde alternative tomter. Alle tillatelser var innhentet, og innsigelser fra Naturvernforbundet, Norsk Ornitologisk Forening (NOF), beiteinteresser (tamrein og geit), Norges jeger- og fiskerforbund med flere, hadde falt på steingrunn. Arbeid med anleggsvei og bygging skulle startet i fjor høst, og tas opp igjen til våren.

Myrhauken holdes av mange som vår vakreste rovfugl. Den er en blant flere truede fuglearter som kan se framtida litt lysere i møte etter at DNT reverserte hytteplanene i Strålmyra. (Foto: Gunnar Numme)
Myrhauken holdes av mange som vår vakreste rovfugl. Den er en blant flere truede fuglearter som kan se framtida litt lysere i møte etter at DNT reverserte hytteplanene i Strålmyra. (Foto: Gunnar Numme)
Men DNTs planer fikk motbør så det holdt i 2020. Anført av Nelly Einstulen, leder i Naturvernforbundets lokallag i Sel og Ottadalen og talsperson for Arbeidsgruppa for vern av Strålmyra, kom det en jevn strøm av kronikker, innlegg og utspill i lokalavisene. Einstulen pekte på at naturverdiene hadde fått minimal plass i saksbehandlingen og at DNT måtte ta et selvstendig ansvar for å ta hensyn til dem. Hun pekte på DNTs egen naturvernstrategi som sier at de skal arbeide for et naturvennlig friluftsliv, og at DNT hadde fått tilbud om alternative tomter som imøtekom deres egne retningslinjer.

Naturvernforbundet og NOF sentralt kom i stigende grad på banen, og det skadet heller ikke saken at professor Dag O Hessen og stortingsrepresentant Arne Nævra innstendig ba DNT om å besinne seg. Etter flere måneder med taushet meldte DNT at presset og belastningen for beslutningstakerne var blitt for stort, og at de ville se på alternativ tomt. Ingen ting tilsa at DNT så på naturverdiene med nye øyne. Ved senere anledninger får vi likevel tro at det blir langt vanskeligere å overse dem?

Artikkelen ble sist oppdatert: 11.05.2020