Du er her:

Varmekrise, ikke kraftkrise

Oppland kan bidra i et krafttak for å redusere de norske utslippene av klimagassen CO2. Nøkkelen ligger i å finne andre måter å varme opp hus på enn elektrisk strøm. I vårt fylke ligger alt til rette for en storstilt overgang til biovarme. Lokale løsninger kan bli både spennende og lønnsomme, og vi får arbeidsplasser med på kjøpet, skriver Ola Rise, styremedlem i Naturvernforbundet i Oppland.
Kronikken nedenfor er også publisert i flere aviser i Oppland.

Noen tidligere relevante saker:


Vi har varmekrise, ikke kraftkrise

Av Ola Rise, styremedlem, Naturvernforbundet i Oppland


Naturvernforbundet i Oppland ønsker å erstatte begrepet kraftkrise med varmekrise. Det egentlige problemet er ensporet satsing på fossekraft. Vi må begrense vår bruk av elektrisitet til formål som virkelig krever det. Altså bruke minst mulig elektrisitet til oppvarming og kjøling. På den måten blir vi mindre avhengige av nedbørsmengder og fyllingsgrader. Eksempelvis kan det nevnes at i Danmark er det forbud mot å benytte strøm som hovedkilde til oppvarming. Strøm til kjøling av bygg er i hovedsak forbudt. De har lært av sine feil og satset på blant annet bioenergi.

90 % av verdens forbruk går til de ti prosent rikeste som stort sett bor i Europa USA og Japan. Kina og India jobber hardt for å herme etter oss. CO2-utslipp og lagringsproblemer for atomavfall er av problemene som står i kø. Prisen vi må betale for å neglisjere slike problemene kan bli svært høy. Derfor mener Naturvernforbundet i Oppland av vi på hjemmebane må ta fatt på oppgaven snarest. I Norge har vi en unik mulighet til å gå foran med gode eksempler. Vi har både kunnskap og ressurser til å komme med lokale løsninger. Samtidig kan det bli både spennende, morsomt og lønnsomt. Det viktigste er at vi jobber aktivt med energiøkonomisering på alle tenkelige områder.

Bruk av bioenergi til oppvarming er riktig så lenge biomateriale erstattet av ny tilvekst. Nye trær binder CO2 inn i en ny syklus. Når trær dør frigis CO2. Dette skjer enten treet råtner eller brennes. Syklusen for denne prosessen er hurtig i motsetning til syklusen for olje og gass, derfor blir brenning av biobrensel CO2 nøytral i "det store regnskapet".

Oppland har tilgang på store mengder bioenergi og samtidig trenger arbeidsplasser. Vi må derfor frigjøre oss fra elektrisitet til oppvarming og biovarme er et av de beste alternativene i et forholdsvis kaldt fylke som Oppland. Konsekvensen av å si ja til gasskraftverk på vestlandet er dessuten at sårt tiltrengte arbeidsplasser i innlandsfylkene ikke realiseres.

Naturvernforbundet i Oppland forventer at energipolitikken fremmer bioenergi og fjernvarme slik den er lovet i Soria Moria erklæringen. Et grep da må være og gjeninnføre CO2-avgift på gass til direktevarming som jo er konkurrent til biobrensel. Elektrisitet ser nå ut til å utkonkurrere seg selv i varmemarkedet da den nærmer seg europeiske prisnivåer snarere enn vi før har drømt om. Dette vil bli en hodepine for alle som ikke prioriterer å legge om til andre energikilder. Det positive er at det blir satt fart på omleggingen. Pris er et effektivt virkemiddel. Derfor må det gjeninnføres støtte til husholdningene for konvertering til biovarme, varmepumper og solenergi. Disse støtteordningene må inn i statsbudsjettet nå i høst slik at vi kan se resultater allerede neste vinter.

Vi vil avslutningsvis berømme Oppland fylkeskommune for å være en aktiv pådriver for biovarme i fylket. Stå på. Som kjent har Norge skrevet under på en internasjonal avtale (Kyoto-protokollen) der vi har lovet å bidra til redusert CO2-utslipp til atmosfæren. Beklageligvis er vi langt fra det målet vi har satt oss. Vi må nå kreve at rammebetingelser fra staten blir noe annet enn bare prat. I Oppland kan vi så absolutt bidra i et krafttak mot vårt nasjonale Kyoto-mål. Dersom vi posisjonerer oss i satsingen mot lavere CO2-utslipp i Norge nå, kan vi altså få arbeidsplasser med på kjøpet. Ha en god sommer!