Du er her:

Vinda

Vinda fra Langedalsbru.

Vannkraft kontra naturopplevelse

Vinda kraftverk - invitasjon til synfaring

NVE inviterer til synfaring av Søre-Vindin, Vinda og Heggefjorden i samband med Skagerak Kraft AS sin søknad om å byggje Vinda kraftverk

Føremålet med synfaring er for NVE å gjere seg kjend i prosjektområdet og med dei problemstillingane som er kome fram gjennom høyringsuttalene, før vår slutthandsaming av søknaden.

Fra Naturvernforbundet deltar Ole Morten Fossli, Paul Lindviksmoen og Fred Kuyper.

Artikkelen ble sist oppdatert: 20.10.2014