Du er her:

Paul/ naturvernforbundet

Konsekvensutredning.

Vindas Venner

Vindas venner skal arbeide for vern av Vinda i Øystre Slidre

Vinda er den siste store elva i Øystre Slidre som fortsatt får renne fritt.

 Vi ber om at den også i framtida får gjøre dette

 

Det er foretatt en konsekvensutredning som Vindas Venner med flere ikke mener er god nok

Viktige tema i konsekvensutredningen har vært

 

Den viktigste virkningen er redusert vassføring

Vi mister den siste store uregulerte elva i Øystre Slidre

Konsekvenser for landskap og friluftsliv

Alternativ plassering og utforming av tipper (100.000 kubikkmeter masse)

Kulturminner kan gå tapt

Fisk, og spesielt overføring av abbor til Heggefjorden

Fugl og spesielt hensynet til fossekall og storlom

Jordbruk og vannforsyning

Mulig konsekvens for drikkevanns kvalitet

Mulig konsekvens for dyrket areal

 

Vi kan forvente

Arbeidsplasser i annleggsperioden

Økte skatteinntekter (1,65 millioner)

Betydelig bidrag med ny fornybar energi (58 GWh

Gir strøm til 2800 husstander, men mesteparten av dette føres ut av Øystre Slidre