Nyheter

Pøbelplanter forbudsliste2016
Fremmede arter

Fremmede arter

09.05.2019 | Sist oppdatert: 09.05.2019

I forbindelse med vår aksjon "Hjelp våre markblomster", som først og fremst handler om å fjerne/stoppe videre utbredelsen av lupin, presenter vi en liste med andre arter som har høy eller meget høy økologisk risiko for spredning og fortrenging av stedegne planter.

Velg deg en art

Hubro

Hubro er en sterk truet art. Se også en annen artikkel om Hubro under denne fanen

Velg deg en art

Elvemusling

Elvemusling er en vernet art som finnes i Begnavassdraget sør for Bagn og som førte til at NVE avviste planer om et kraftverk ved Kvennfossen (24.06.2010)

Velg deg en art

Huldrestry

Huldrestry er en av de arter i Valdres som er truet

Viser fra 1 til 8 av totalt 12 artikler