Du er her:

jobb med miljøsak

Aktivitetstilskudd 2017

Naturvernforbundet har prosjektmidler som kan deles ut til aktiviteter i fylkes- og lokallag. Særlig har vi høsten 2017 fått mye midler til aktiviteter rundet marin forsøpling. I tillegg har vi noe på klima (møteplasser), naturgledearrangementer, oppdrett og villaks, rovdyr og fremmede arter.

I 2017 har vi tilgjengelige prosjektmidler innenfor følgende tema:

  • marin forsøpling
  • klima (møteplasser) 
  • naturgledearrangementer
  • oppdrett og villaks
  • rovdyr
  • fremmede arter

Det er også mulig å søke midler til andre aktiviteter fra organisasjonens egne aktivitetsmidler. Tildelingene vil være i størrelsesorden 2 000 – 10 000 på mindre arrangementer, og 10 000 – 30 000 på større arrangementer eller prosjekter. På marin forsøpling er det mulig å søke mer.

Søknadsfristen er søndag 3. september.

Utlysning av aktivitetstilskudd

Søknadsskjema