Du er her:

jobb med miljøsak

Aktivitetstilskudd 2017

Vi er godt i gang med et nytt naturvernår, og det betyr utlysning av aktivitetstilskudd for 2017. Naturvernforbundet har søkt prosjektmidler innenfor en rekke tema hvor en del av midlene også kan deles ut til aktiviteter i fylkes- og lokallag.

I 2017 har vi trolig tilgjengelige prosjektmidler innenfor følgende tema:

  • marin forsøpling
  • klima
  • naturgledearrangementer
  • oppdrett og villaks
  • rovdyr
  • fremmede arter

Det er i tillegg mulig å søke midler til andre aktiviteter fra organisasjonens egne aktivitetsmidler. Tildelingene vil være i størrelsesorden 2 000 – 10 000 på mindre arrangementer, og 10 000 – 30 000 på større arrangementer eller prosjekter. 

Søknadsfristene er søndag 23. april og søndag 3. september.

Utlysning av aktivitetstilskudd

Søknadsskjema