Du er her:

jobb med miljøsak

Aktivitetstilskudd 2018

Naturvernforbundet har søkt prosjektmidler innenfor en rekke områder hvor en del av midlene også kan deles ut til aktiviteter i fylkes- og lokallag.

I 2018 har vi tilgjengelige prosjektmidler innenfor følgende tema:

  • marin forsøpling
  • klima (møteplasser) 
  • naturgledearrangementer
  • oppdrett og villaks
  • rovdyr
  • fremmede arter
  • fuglekassesnekring
  • inkludering

Tildelingene vil være i størrelsesorden 2 000 – 8 000 på arrangementer eller prosjekter. 

Søknadsfristene er 1. februar, 15. april, 10. juni og 15. september.

Utlysning av aktivitetstilskudd

Søknadsskjema