Du er her:

jobb med miljøsak

Aktivitetstilskudd 2019

Naturvernforbundet har søkt prosjektmidler innenfor en rekke områder hvor en del av midlene også kan deles ut til aktiviteter i fylkes- og lokallag.

I 2019 har vi tilgjengelige prosjektmidler innenfor følgende tema:

  • marin forsøpling
  • klima og kommunevalg 2019
  • naturgledearrangementer
  • oppdrett og villaks
  • rovdyr
  • fremmede arter
  • fuglekassesnekring
  • inkludering
  • pollinerende insekter

Det er i tillegg mulig å søke midler til andre aktiviteter fra organisasjonens egne aktivitetsmidler. Tildelingene vil være i størrelsesorden 2 000 – 8 000 på mindre arrangementer og 10 000 - 30 000 på større arrangementer eller prosjekter. 

På marin forsøpling vil vi også kunne dele ut tilsagn til prosjekter over 100 000 kroner. For slike prosjekter oppfordrer vi til å ta kontakt med Martin Brandtzæg på mb@naturvernforbundet.no i forkant. 

Søknadsfristene er 1. mars, 1. mai og 1. september.

Utlysning av aktivitetstilskudd

Søknadsskjema